Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

środa

14

marzec 2018

1

komentarze

Akcje czy obligacje? W co inwestować?

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie, Obligacje

Giełda Papierów Wartościowych

Choć inwestowanie w akcje może generować duże zyski w stosunkowo krótkim czasie, jest to ryzykowna forma lokowania kapitału. Dlatego inwestorzy coraz częściej zaczynają interesować się obligacjami korporacyjnymi. Czym się charakteryzują oba instrumenty finansowe? W co opłaca się inwestować?

Co to są papiery wartościowe?

Omawiając akcje i obligacje należałoby zacząć od tego, czym w ogóle są papiery wartościowe – to prawa majątkowe przysługujące inwestorowi, które zdecyduje się je wykupić. Mogą posiadać formę tradycyjnego dokumentu, co coraz rzadziej jest stosowane lub zapisu w informatycznym systemie na rachunku papierów wartościowych. Akcje oraz obligacje należą do takiej grupy praw majątkowych.

Czym są akcje?

Akcje to papiery wartościowe, dzięki którym inwestor zyskuje zarówno prawa majątkowe, jak i niemajątkowe do firmy. Oznacza to, że akcjonariuszowi nie tylko należy się prawo do udziału w zyskach spółki, ale również do podejmowania decyzji związanych ze sposobem jej zarządzania podczas walnych zgromadzeń.

zobacz także:  Co to jest NewConnect? Jak działa ASO?

Ponadto akcje dzielą się na imienne, gdzie wskazane są dane osobowe konkretnego inwestora oraz na okaziciela, w których akcjonariusz nie jest wskazany (ten rodzaj akcji łatwiej jest zbyć, ponieważ nie wymaga podpisania stosowanego oświadczenia).

Wyróżnia się również akcje uprzywilejowane, które mogą np. udzielać prawo do oddania dwóch głosów na zgromadzeniu. Ten rodzaj papierów wartościowych najczęściej przysługuje właścicielom firm, którzy w ten sposób chcą sprawować kontrolę nad jej funkcjonowaniem.

Czym są obligacje?

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe, w których emitent oświadcza, że jest dłużnikiem obligatariusza (inwestora, który zdecyduje się ulokować kapitał w obligacjach) i zobowiązuje się do spłaty należności względem niego. Ten instrument finansowy gwarantuje jedynie prawo o charakterze majątkowym, ponadto po terminie wykupu obligacji inwestorowi zwracają jest wartość nominalna, czyli koszt zakupu ich zakupu. W momencie wykupu papierów dłużnych przez emitenta, obligatariuszowi nie przysługują już żadne prawa.

zobacz także:  Jak zarabiać na lokatach? Jakie lokaty wybierać?

Obligacje mogą być emitowane przez Skarb Państwa, gminy oraz prywatne przedsiębiorstwa. Z tego względu dzieli się je na skarbowe, korporacyjne oraz komunalne. Przy okazji warto wiedzieć, że obligacje korporacyjne mogą wypuścić jedynie spółki akcyjne, komandytowo-akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Akcje a obligacje – co wybrać?

Posiadając akcje inwestor staje się współwłaścicielem spółki, natomiast w przypadku obligacji mowa jest o wierzycielu. Jednak to, co interesuje potencjalnych nabywców, to stopa zwrotu z inwestycji oraz stopień podejmowanego ryzyka. Obligacje najczęściej generują stabilny dochód, ale w ściśle określonym czasie. Zysk jest zależny od wysokości oprocentowania, w praktyce nie jest jednak tak duży, jak w przypadki akcji, za to potencjalne ryzyko jest niewielkie.

zobacz także:  Jak założyć rachunek maklerski?

Jeśli chodzi o akcje, to zysk może być nieograniczony, jednak podejmowane ryzyko jest o wiele wyższe. Dlatego wielu inwestorów decyduje się na obligacje w celu zabezpieczenia swojego portfela inwestycyjnego. To również rozwiązanie dla osób, które poszukują bezpiecznego sposobu na lokowanie kapitału.

1 komentarz

  1. Rufus

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *