Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

wtorek

10

kwiecień 2018

1

komentarze

Co musisz wiedzieć o obligacjach korporacyjnych?

Dodany przez , Kategorie: Obligacje korporacyjne

Inwestowanie w obligacje

Chcesz zacząć inwestować i wszyscy mówią Ci, żebyś zainteresował się obligacjami korporacyjnymi? A może już od jakiegoś czasu lokujesz swój kapitał w różne instrumenty finansowe i sądzisz, że nadszedł czas na dywersyfikację portfela inwestycyjnego? Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące dłużnych papierów wartościowych przedsiębiorstw.

Co to są obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, tj. spółki akcyjne, komandytowo-akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Są to dokumenty, w których emitent (spółka) stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (inwestora) i zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń względem niego.

Przedsiębiorstwa decydują się na emisję dłużnych papierów w celu pozyskania kapitału na realizację różnych projektów mających powiększyć zyski spółki. W zamian za „pożyczkę” gwarantują odsetki wynikające z oprocentowania obligacji. Inwestorowi w trakcie trwania inwestycji wypłaca się w regularnych odstępach czasu odsetki, natomiast po terminie wykupu określonym w emisji zwracany jest cały kapitał.

zobacz także:  Obligacje skarbowe

Gdzie kupić dłużne papiery wartościowe?

Dłużne papiery wartościowe można zakupić na dwa sposoby: na rynku pierwotnym oraz wtórnym.

Obligacje z rynku pierwotnego kupuje się bezpośrednio od emitenta. Można to zrobić na drodze emisji prywatnej (skierowanej do 149 imiennie wskazanych inwestorów) oraz publicznej (o której dowiedzieć może się każdy z różnych, masowych źródeł informacji). Ten rodzaj zakupu papierów wartościowych cechuje się tym, że inwestor musi dysponować bardzo dużym kapitałem.

W 2009 roku powstał Catalyst, wtórny rynek obligacji, dzięki któremu handel papierami wartościowymi (zakup oraz sprzedaż) odbywa się pomiędzy inwestorami, a cena emisyjna zależy w głównej mierze od popytu i podaży. To sprawia, że praktycznie każdy inwestor może zainteresować się obligacjami korporacyjnymi, ponieważ „cena wejścia” wynosi nawet 100 zł! Oczywiście taka kwota nie wypracuje żadnych zysków, sprawia jednak, że coraz więcej osób interesuje się rynkiem wtórnym obligacji.

zobacz także:  Oprocentowanie obligacji korporacyjnych

Jakie jest ryzyko inwestowania w przedsiębiorstwa?

Tak jak w przypadku innych instrumentów finansowych, inwestując kapitał w papiery dłużne musisz wziąć pod uwagę ryzyko stopy procentowej, inflacji, reinwestycji czy rynkowe. Jednak w głównej mierze mówi się o ryzyku niewypłacalności emitenta, co powoduje, że to od inwestora zależy, jakie ryzyko podejmie. Z czego to wynika?

Przedsiębiorstwa o pewnej kondycji finansowej oferują niskie oprocentowanie – wynika to z niewielkiego ryzyka niewypłacalności. Co ma z tego inwestor? Zdecydowanie mniejszy, ale stabilny i bezpieczny zysk. Na rynku pierwotnym czy wtórnym nie ma jednak jedynie spółek będących w dobrej sytuacji ekonomicznej. Takie przedsiębiorstwa, aby zachęcić do inwestowania w nie, proponują wyższe oprocentowanie, wiążące się automatycznie z większym zyskiem. Jeśli jednak firma ogłosi upadłość w trakcie trwania inwestycji, zwiększa się prawdopodobieństwo, że po terminie wykupu nie odzyskasz wartości nominalnej, czyli kapitału, który w nią zainwestowałeś.

zobacz także:  Inwestowanie w obligacje korporacyjne w praktyce

Obligacje, a dywersyfikacja portfela inwestycyjnego – czy to się opłaca?

Dywersyfikacja polega na zróżnicowaniu portfela inwestycyjnego, dzięki czemu można zmniejszyć ryzyko wszystkich inwestycji. Jeśli np. spadną ceny akcji, nie odczujesz tego tak bardzo, ponieważ w swoim portfelu będziesz mieć również zyskowne aktywa.

Ze względu na niskie ryzyko inwestowania w spółki o sprawdzonej, pewnej kondycji, obligacje korporacyjne często stanowią skuteczny sposób na dywersyfikację kapitału.


Dla początkujących inwestorów papiery dłużne stanowią dobrą alternatywę dla lokat bankowych. Natomiast dla doświadczonych osób to sposób na zabezpieczenie portfela inwestycyjnego przed stratami z innych aktyw. Dlatego warto zainteresować się inwestowaniem w obligacje korporacyjne.

1 komentarz

  1. Jurek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *