Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

wtorek

5

czerwiec 2018

1

komentarze

Czas trwania obligacji – jakie oprocentowanie, termin zapadalności?

Dodany przez , Kategorie: Obligacje, Obligacje korporacyjne

Inwestowanie na giełdzie

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym inwestorom, podczas wyboru obligacji korporacyjnych najważniejszymi czynnikami dla Ciebie są czas trwania inwestycji, jej oprocentowanie oraz termin zapadalności. Co oznaczają te pojęcia? Na co powinieneś zwrócić uwagę?

Czas trwania obligacji

Czas trwania obligacji jest jednym z czynników, za pomocą którego określane jest ryzyko inwestycji. Jest to średni ważony okres oczekiwania na wpływ środków pieniężnych, co nazywa się również średnim terminem wykupu obligacji.

Czas trwania obligacji (ang. duration) dzieli się na efektywny oraz zmodyfikowany. Duration efektywne pokazuje jak będzie wzrastać/spadać wartość obligacji przy spadku/wzroście stopy dochodu. Natomiast duration zmodyfikowane informuje o tym, jaka jest średnia ważona okresów otrzymywania środków pieniężnych wynikających z oprocentowania dłużnych papierów wartościowych.

zobacz także:  Obligacje korporacyjne – notowania. Gdzie sprawdzić notowania obligacji?

Oprocentowanie obligacji korporacyjnych

Oprocentowanie obligacji korporacyjnych jest czynnikiem, na który większość inwestorów w pierwszej kolejności zwraca uwagę, a to dlatego, że ma największy wpływ na rentowność zainwestowanych środków.

Oprocentowanie może być stałe lub zmienne. W pierwszym przypadku inwestor zobowiązuje się do wypłacania stałych odsetek w regularnych odstępach czasu, określonych w umowie. Natomiast oprocentowanie zmienne jest uzależnione od poziomu stopy procentowej.

Trzeba też wiedzieć, że istnieją obligacje kuponowe oraz zerokuponowe. Dłużne papiery wartościowe mogą mieć kupon miesięczny, kwartalny, półroczny lub roczny, co oznacza, że w takich odstępach czasu będą wypłacane odsetki. Natomiast obligacje zerokuponowe nie posiadają określonego oprocentowania, a inwestor zarabia na różnicy pomiędzy ceną emisyjną, a nominalną.

zobacz także:  Obligacje korporacyjne a podział instrumentów pochodnych

Od czego zależy rentowność obligacji? Przede wszystkim od ryzyka związanego z lokowaniem kapitału w konkretną spółkę. Dlatego najczęściej mówi się o ryzyku kredytowym, które jest uzależnione od kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Zawsze należy dokładnie sprawdzić historię emitenta, czy posiada płynność pieniężną, czy w poprzednich emisjach występowały jakiekolwiek problemy z wypłacaniem środków.

To jednak jeszcze nie wszystko. Należy wziąć pod uwagę ryzyko płynności (np. papiery dłużne na Catalyst, gdzie płynność jest większa, są niżej oprocentowane), sposób zabezpieczenia inwestycji oraz termin zapadalności.

zobacz także:  Czy można wziąć kredyt na zakup obligacji?

Termin zapadalności/wykupu obligacji

Ostatnim pojęciem, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę, jest termin zapadalności, nazywany również terminem wykupu. Jest to z góry określony w umowie dzień, w którym emitent (dłużnik) zobowiązuje się do zwrotu środków zaciągniętych od inwestora (wierzyciela).

Z tego względu obligacje korporacyjne można podzielić na krótkoterminowe (do 1 roku), średnioterminowe (1-5 lat) oraz długoterminowe (powyżej 5 lat). Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że im dłuższy jest termin zapadalności, tym bardziej wzrasta ryzyko niewypłacalności emitenta.

1 komentarz

  1. Homer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *