Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

piątek

21

listopad 2014

1

komentarze

Emisja obligacji – dla kogo?

Dodany przez , Kategorie: Catalyst, Finanse, Obligacje

Przedsiębiorstwa które zgłaszają zapotrzebowanie na kapitał zasadniczo mogą pozyskać go na dwa sposoby – z funduszy własnych lub funduszy obcych. Ponieważ finansowanie kapitałem własnym jest zdecydowanie droższe niż zadłużenie się na rynku, w związku z tym spółki chętniej korzystają z kapitałów obcych – najczęściej w postaci kredytów lub emisji obligacji.

Finansowanie kapitałem obcym bardziej się opłaca z powodu tzw. efektu tarczy podatkowej. Korzyść podatkowa w tym przypadku polega na tym, że odsetki od kredytu czy od obligacji stanowią koszt uzyskania przychodu, a więc zmniejszają podstawę opodatkowania oraz samą wartość podatku.

Ponadto zwiększanie poziomu zobowiązań spółki traktuje się jako czynnik motywujący organy zarządzające spółki do zwiększenia efektywności działania, a dodatkowo zyskują na tym również akcjonariusze, ponieważ poprzez mechanizm dźwigni finansowej zwiększanie zadłużenia zwiększa rentowność kapitału własnego przedsiębiorstwa.

zobacz także:  Czy inwestowanie w obligacje korporacyjne jest opłacalne?

Dokonując wyboru pomiędzy emisją obligacji korporacyjnych, a kredytem bankowym Spółka powinna dokonać analizy własnych potrzeb i możliwości. Do podstawowych aspektów związanych z emisją obligacji przedsiębiorstwa zaliczymy:

  • brak konieczności spłaty rat kapitałowych. Regularna spłata dotyczy tylko odsetek, całkowita wartość nominalna obligacji jest spłacana dopiero w terminie zapadalności. Ułatwia to finansowanie konkretnych projektów przy pomocy emisji obligacji;
  • ustalenie warunków emisji leży po stronie Emitenta – decyduje o terminie wykupu obligacji, częstotliwości wypłat odsetek, poziomie oraz rodzaju oprocentowania, zabezpieczeniu itd.;
  • możliwość stworzenia nie tylko indywidualnych warunków emisji, ale także indywidualnych konstrukcji obligacji – np. obligacji zamiennych na akcje, obligacji zerokuponowych, obligacji z prawem przedterminowego wykupu przez emitenta lub obligatariuszy;
  • promocja spółki – w razie sukcesu emisji i wprowadzeniu jej na rynek publiczny półka staje się bardziej rozpoznawalna, oczywiście w sytuacji problemów ze spłatą odsetek lub wykupu obligacji ta sytuacja może obrócić się przeciwko Emitentowi
zobacz także:  Jak kupić obligacje korporacyjne?

Kredyt bankowy w pewnych przypadkach również może być korzystną formą pozyskania środków przez firmy, do jego zalet zaliczyć można:

  • kredyt może być udzielony na niewielkie kwoty, w przypadku emisji obligacji stają się najbardziej opłacalne dopiero od wartości kilku milionów złotych.
  • kredyt bankowy to instrument elastyczny, można go również dopasować do bieżących potrzeb przedsiębiorstwa (np. linia kredytowa).
  • Koszty związane z udzieleniem kredytu są znacznie niższe niż koszty w pierwszym etapie emisji obligacji (tj. przygotowanie dokumentacji, przeprowadzenie emisji)
  • wprowadzenie emisji obligacji do obrotu na rynku publicznym oznacza konieczność udostępniania do publicznej wiadomości informacji na temat sytuacji finansowej spółki. Nie każda spółka jest gotowa upubliczniać swoje wyniki.
zobacz także:  Co to jest NewConnect? Jak działa ASO?

Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce stale się rozwija, staje się atrakcyjny dla coraz większej ilości emitentów, a dzięki temu dociera także do coraz szerszego grona inwestorów. Sytuacja na rynku obligacji uległa znacznej poprawie po uruchomieniu rynku Catalyst, który umożliwił inwestorom możliwości wtórnego handlu obligacjami na rynku publicznym. Mimo wszystko polski rynek obligacji przedsiębiorstw jest wciąż bardzo perspektywicznym rynkiem, ponieważ stosunek wartości wyemitowanych obligacji korporacyjnych do PKB jest o wiele niższy niż w krajach wysoko rozwiniętych. W przyszłości możemy się spodziewać znacznego wzrostu udziału obligacji w finansowaniu dłużnym przedsiębiorstw.

1 komentarz

  1. Bruce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *