Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

wtorek

3

czerwiec 2014

0

komentarze

Inwestowanie w obligacje korporacyjne w praktyce

Dodany przez , Kategorie: Obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne to papiery dłużne przedsiębiorstw, które są emitowane w celu pozyskania kapitału dla firmy. Właściwie, do 2009 roku, ta forma inwestycji nie była możliwa dla indywidualnych inwestorów, gdyż koszt minimalnej inwestycji był zbyt wysoki. Wszystko zmieniało się 30 września 2009 roku, wraz z pojawieniem się rynku Catalyst, który umożliwia swobodną grę rynkową, czyli kupno i sprzedaż obligacji. Catalyst działa na dwóch platformach (Giełdy Papierów Wartościowych – rynek detaliczny i hurtowy) oraz BondSpot (również rynek detaliczny i hurtowy). Przeciętny inwestor będzie zainteresowany głównie rynkiem detalicznym Giełdy Papierów Wartościowych, gdyż tam jest najwięcej obligacji dopuszczonych do obrotu na giełdzie. Warto więc pokrótce przedstawić jak w praktyce wygląda inwestowanie w obligacje korporacyjne na Catalyst.

zobacz także:  Wady inwestowania w fundusze obligacji korporacyjnych

Podstawą do handlu obligacjami jest posiadanie rachunku inwestycyjnego w wybranym przez siebie biurze maklerskim. Kolejną ważna sprawą jest to, że w zleceniu kupna nie podaję się cenę lecz procent wartości nominalnej. Przykładowo, jeśli wartość nominalna obligacji wynosi 1000 zł, to należy podać w zleceniu kupna np. 991zł – oznacza to, że po takiej cenie jesteśmy skłonni ją kupić. Należy również pamiętać o tym, że kupując lub sprzedając obligacje, nie dysponujemy wyłącznie wartością nominalną ale także częścią odsetek, które należą się jej właścicielowi. Odsetki są obliczane proporcjonalnie do czasu w którym inwestor był ich właścicielem – doprecyzowując, do czasu rozliczenia danej transakcji sprzedaży w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Natomiast cena rozliczeniowa obligacji to iloczyn kursu obligacji i wartości nominalnej powiększonej o wartość odsetek, które obowiązywały na dzień przeprowadzenia rozliczenia w wyżej wymienionym depozycie – zgodnie z tabelami odsetkowymi. Może zdarzyć się tak, że wartość nominalne będzie podlegać indeksacji – wtedy do obliczenia ceny rozliczeniowej wykorzystywana jest zindeksowana wartość nominalna na dzień, w którym ma nastąpić rozliczenie w KDPW. Rozliczenie takich obligacji jest dokonywane zazwyczaj na drugi dzień roboczy po zawarciu transakcji. Istotną kwestią jest też to, że handlu na rynku Catalyst można dokonywać w każdy dzień roboczy między godziną 9.00 a 17.30.

zobacz także:  Czy inwestowanie w obligacje korporacyjne jest opłacalne?

Zapewne każdego inwestora zainteresuje również temat kosztów ponoszonych wraz z zawarciem jakichkolwiek transakcji. Są one związane przede wszystkim z prowizjami w biurze maklerskim. Zazwyczaj są one niższe niż w przypadku akcji, aczkolwiek nie jest to regułą, gdyż występuje ich zróżnicowanie w zależności od domu maklerskiego. Prowizje te mogą wynosić od 0,15% do 0,39% wartości transakcji. Dlatego ważne jest by na początku każdy inwestor przejrzał ofertę wszystkich dostępnych biur maklerskich pod tym kątem.

Ostatnią kwestią, którą należałoby poruszyć jest aspekt podatków. Obligacje korporacyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych, który obecnie wynosi 19%. Podobnie jest również w przypadku dochodów z akcji i lokat. Na koniec należałoby zaznaczyć, że podatkowi podlega zarówno dochód wynikający z różnyc między ceną kupna a sprzedaży obligacji, jak i z odsetek czy dyskonta.

zobacz także:  Obligacje skarbowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *