Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

środa

20

grudzień 2017

2

komentarze

Jak obliczyć wynagrodzenie netto? Co trzeba wiedzieć przy rozliczaniu pracownika?

Dodany przez , Kategorie: Finanse, Inwestowanie

Kwestia dotycząca wysokości wynagrodzenia do tzw. „ręki” wciąż budzi kontrowersje. Ludzie nadal nie wiedzą, że kwota podawana w umowie to kwota brutto, czyli przed opodatkowaniem. Jak dojść do tego ile pieniędzy wpłynie na nasze konto, wyjaśniamy w artykule poniżej.

Co wchodzi w skład wynagrodzenia?

Najpierw trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co wchodzi w skład każdego wynagrodzenia. Wlicza się do niego następujące czynniki:

 • premie,
 • dodatki,
 • wynagrodzenie za nadgodziny,
 • tzw.chorobowe,
 • ekwiwalent za urlop.

Od wszystkich tych składników odprowadzane są składki ZUS. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie wszystkie dodatki do pensji, należy odprowadzić do ZUS. Wyjątki stanowią:

 • odprawy rentowe i emerytalne,
 • diety i zwrot kosztów podróży służbowej,
 • nagrody jubileuszowe,
 • świadczenia przyznane przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • odprawy,
 • odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy.

Jakie składki są potrącane podczas wyliczania wynagrodzenia?

Aby ustalić wynagrodzenie netto, należy odjąć od przychodu pracownika wartość składki na ubezpieczenia społeczne. W tym zakresie największa część tej składki, pobierana jest z wynagrodzenia pracownika. Składki płacone przez pracodawcę nie mają tutaj znaczenia. Są one ustalane na podstawie wynagrodzenia brutto, a pracodawca odprowadza je z własnych środków.

zobacz także:  Jak ogłosić upadłość konsumencką? Z czym wiąże się upadłość konsumencka?

Od wynagrodzenia pracownika potrącane są składki na ubezpieczenie emerytalne (9,76%), rentowe (1,5%), chorobowe (2,45%) i zdrowotne (9%). W przypadku niskich wynagrodzeń, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, może się zdarzyć, że składka zdrowotna będzie ograniczona do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.

Ostatnim krokiem przy ustalaniu wynagrodzenia netto jest odjęcie od płacy brutto podatku dochodowego. W tym celu trzeba odjąć składki na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu.

Po odjęciu od wynagrodzenia brutto wszystkich składek oraz kosztów uzyskania przychodów należy dokonać dokładnych obliczeń tj. przemnożyć uzyskaną podstawę przez określoną stawkę podatkową, a następnie odjąć od otrzymanej wartości kwotę wolną od podatku (jeśli pracodawca jest do tego uprawniony). Wyliczony w ten sposób podatek powinien zostać dodatkowo pomniejszony o składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki. Po tym pomniejszeniu otrzymuje się należną zaliczkę na podatek dochodowy.

Obliczenie wynagrodzenia netto – przykład

Rozumiemy, że dla wielu osób powyższe wyjaśnienia mogą być zawiłe i mało czytelne, dlatego wyjaśnimy wszystko na przykładzie, punkt po punkcie. Przyjmijmy, że pracownik ma zapisane w umowie wynagrodzenie w wysokości 2000zł brutto, zatem rachunek będzie wyglądał następująco:

 • Wynagrodzenie brutto to: 2000,00 zł
 • Od tego obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne, odejmując je od wynagrodzenia brutto:
 • składka emerytalna: 9,76% * 2000,00 = 195.20 zł
 • składka rentowa: 1,5% * 2000,00 = 30,00 zł
 • składka chorobowa: 2,45% * 2000,00 = 49,00 zł
 • Razem składki na ZUS wynoszą: 274.20 zł
zobacz także:  Jak sprawdzić wiarygodność firmy? Poznaj 7 sposobów na sprawdzenie firmy

Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam:

 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2000 – 274.20 = 1725.80zł
 • Składka zdrowotna w całości: 1725.8 * 9% = 155.32 zł
 • Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1725.8 * 7,75% = 133.75 zł

Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu to 111.25 zł (jeśli pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości). Zatem będzie to wyglądać następująco:

 • Wynagrodzenie brutto: 2000,00 zł
 • Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 274.20 zł
 • Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł
 • Podstawa opodatkowania: 2000,00 zł – 274.20 zł – 111.25 zł = 1615,00 zł
 • Następnie obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2017: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł
 • Podatek należny: (1615,00 * 18%) – 46,33 zł = 244.37 zł
 • Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełnej liczby
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu – 1725.8 * 7,75 % = 133.75 zł
 • Zaliczka na podatek dochodowy – 1615,00 zł – 133.75 zł = 111,00 zł (po zaokrągleniu)
zobacz także:  Publiczne obligacje korporacyjne w Polsce

Ustalamy wynagrodzenie netto

 • Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.
 • Wynagrodzenie brutto – 2000,00 zł
 • Składki na ubezpieczenia społeczne – 274.20 zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 155.32 zł
 • Zaliczka na podatek – 111,00 zł
 • Wynagrodzenie netto: 2000 zł – 274.20 zł – 155.32 zł -111,00 zł = 1459.48 zł

2 komentarze

 1. Pola
 2. Antek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *