Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

środa

24

wrzesień 2014

1

komentarze

Jak wybrać fundusz obligacji korporacyjnych?

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie, Obligacje korporacyjne

Dokonując wyboru funduszu inwestycyjnego warto porównać wyniki różnych rodzajów funduszy. Z przeprowadzonej przez nas analizy wynika, że fundusze obligacji korporacyjnych w porównaniu do funduszy obligacji skarbowych i uniwersalnych nie są zdecydowanie lepiej zarabiającymi funduszami. W większości okresów stopy zwrotu wypracowane przez te trzy rodzaje funduszy są do siebie zbliżone. Należy jednak zaznaczyć, że są to wyniki uśrednione, a biorąc pod uwagę wyniki najlepszych i najgorszych funduszy – różnice są już znaczące. W ciągu ostatnich 12 miesięcy najlepszy fundusz obligacji korporacyjnych zarobił 23,78% podczas gdy najgorszy stracił 22,65%, natomiast najlepszy fundusz obligacji skarbowych zyskał w tym samym okresie 7,95%, najgorszy zarobił 2,12%. Z powyższych wyników wynika, że wybierając właściwy fundusz obligacji firm możemy zarobić znacznie więcej niż z funduszu obligacji skarbowych.

zobacz także:  Inwestowanie w obligacje korporacyjne w praktyce

W jaki sposób wybrać odpowiedni fundusz obligacji korporacyjnych?

Struktura portfela funduszu obligacji przedsiębiorstw jest najważniejszą kwestią na jaką powinien zwrócić uwagę początkujący inwestor. Zgodnie z opiniami specjalistów rynków finansowych właściwie zdywersyfikowany portfel powinien zawierać minimum sto pozycji rozłożonych według poziomu ryzyka, tak aby papiery najmniej ryzykowne stanowiły większość portfela (z tym, że nie więcej niż 2% aktywów na jednego emitenta). Dzięki takiej strukturze fundusz może inwestować mniejsze sumy w bardziej ryzykowne, ale dające szansę na większy zysk papiery wartościowe.

Oprócz analizy poziomu dywersyfikacji portfela w funduszu warto zwrócić uwagę na średnią wysokość kuponów obligacji obecnych w portfelu. Polityka inwestycyjna funduszy może być bardzo różna – niektóre inwestują w bardzo dochodowe papiery, a inne preferują bezpieczniejsze, oferujące niższy przychód z odsetek. Naturalnie wyższe oprocentowanie obligacji to nie tylko wyższy zysk ale także wyższy poziomem ryzyka kredytowego. Zakładając jednak, że fundusz posiada solidne doświadczenie i do tej pory ryzyko było opłacalne – taki fundusz osiągnie dużo wyższą stopę zwrotu.

zobacz także:  Emisja obligacji – dla kogo?

Ostatnim, często jednak najważniejszym czynnikiem dla początkujących inwestorów, który należy porównać wybierając fundusz inwestycyjny są opłaty, w szczególności opłaty za zarządzanie Zazwyczaj roczna opłata za zarządzanie kształtuj się na poziomie 1,5% – 2,0%, jednak zdarza się, że fundusze zastrzegają sobie prawo do pobrania opłaty w formie „success fee” – w przypadku gdy fundusz zarobi zdecydowanie powyżej średniej ma prawo do pobrania wyższej opłaty. Inwestor powinien jednak dokładnie rozważyć poziom oraz sposób pobierania opłaty za zarządzanie przede wszystkim ze względu na to, że powierza swój kapitał w ręce specjalistów funduszu, a zatem warto zastanowić się, czy wyższa opłata nie gwarantuje nam, że nasze pieniądze będą zarządzane przez lepiej dobraną kadrę.

zobacz także:  Obligacje korporacyjne a podział instrumentów pochodnych

Należy pamiętać, że szansa na wyższy zysk poprzez inwestycje w fundusze obligacji korporacyjnych wiąże się z wyższym ryzykiem. Zalecanym jest traktowanie takiej formy inwestycji jako potencjalny dodatek do portfela inwestycyjnego, niż jego główną składową. Istnieją również inne sposoby zakupu obligacji korporacyjnych, zalecamy zapoznanie się ze wszystkimi możliwościami inwestycji w te instrumenty dłużne.

1 komentarz

  1. Mufasa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *