Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

piątek

27

wrzesień 2019

1

komentarze

Kredyt czy obligacje — skąd pozyskać finansowanie na rozwój firmy?

Dodany przez , Kategorie: Finanse

Finanse w firmie

Większość firm, aby móc się dalej rozwijać, potrzebuje dodatkowego finansowania. A gdzie szukać środków? W banku? A może na giełdzie? Porównujemy najpopularniejsze rozwiązania.

Kredyt a obligacje

Zanim zaczniemy porównywać oba te źródła finansowania przedsiębiorstw, warto byłoby określić, czym się one charakteryzują.

Kredyt jest tu umowa zawierana między bankiem a kredytobiorcą, w której bank zobowiązuje się do przekazania określonej sumy pieniędzy. Natomiast kredytobiorca, w tym wypadku firma, musi tę kwotę spłacić w wyznaczonym terminie wraz z odsetkami. Kredyt dla firm jest zobowiązaniem celowym, co oznacza, że kapitał pozyskany w ten sposób należy spożytkować w ściśle określony w umowie sposób. W tym wypadku mowa najczęściej jest o kredycie inwestycyjnym, którego celem jest sfinansowanie nowych przedsięwzięć przedsiębiorstwa. W praktyce więc kredyt to jedna z możliwości pozyskania środków na rozwój firmy, która jednak nie jest dostępna dla wszystkich.

zobacz także:  Podpowiadamy, jak dostać kredyt na dowolny cel

Natomiast obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe, w których emitent (przedsiębiorstwo) stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (właściciela obligacji) i zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń względem niego. Obligacje emitowane są na GPW, a w praktyce „pożyczkodawcą” jest inwestor lub inwestorzy, którzy zdecydują się na ich wykup.

Analiza finansowa w firmie

Dla kogo kredyt, obligacje?

Kredyt inwestycyjny dostępny jest teoretycznie dla każdego przedsiębiorcy. Dlaczego teoretycznie? Ponieważ tak jak w przypadku każdego produktu bankowego tego typu, najważniejsza jest zdolność kredytowa. Młode firmy lub te, które nie dysponują odpowiednimi przychodami lub innym zabezpieczeniem, mogą uzyskać decyzję odmowną.

Również i w przypadku obligacji korporacyjnych istnieją pewne ograniczenia. Ich emisji podjąć mogą się wyłącznie spółki akcyjne, komandytowo-akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli jednak firma spełnia ten warunek, to dostępność tego źródła finansowania jest bardzo duża.

zobacz także:  Obligacje korporacyjne a koszty emisji

Cel finansowania

Jak wspominaliśmy na początku, kredyt firmowy jest zobowiązaniem celowym, a nie wywiązanie się z warunków umowy może dużo kosztować przedsiębiorstwo. Natomiast przedsiębiorstwo emitujące obligacje może dodatkowy kapitał spożytkować w dowolny sposób, nie określać go inwestorowi. Produkt ten jest bardziej elastyczny.

Koszty pozyskania kredytu, obligacji

Zarówno pozyskanie kredytu, jak i obligacji będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami. Oprocentowanie kredytu jest ustalane przez bank na podstawie zdolności kredytowej, a więc i ryzyka. Kredytobiorca nie ma realnego wpływu na decyzję banku. Oprócz tego należy uiścić opłaty m.in. za rozpatrzenie wniosku, a także te związane z prowizją i ubezpieczeniem.

Decydując się na wprowadzenie obligacji, trzeba opłacić koszty na rzecz GPW oraz wszelkie opłaty związane z emisją. Natomiast jeśli chodzi o oprocentowanie papierów dłużnych, to te ustala przedsiębiorstwo na podstawie różnych czynników, również opierających się na stopniu ryzyka inwestycji.

zobacz także:  Publiczne obligacje korporacyjne w Polsce

W obu przypadkach ostateczny koszt może być zbliżony, warto wcześniej skonsultować się z doradcą.

Sposób pozyskania kredytu, obligacji

Ostatnią kwestią, jaką chcielibyśmy omówić, jest sposób pozyskania kredytu oraz obligacji. Gdy starasz się o środki z banku, konieczne jest dostarczenie wielu dokumentów, spełnienie warunków. Trudno jest określić termin pozyskania kapitału, ponieważ każdorazowo proces ten może mieć inny przebieg.

Aby wyemitować obligacje należy sporządzić odpowiednią dokumentację, a następnie przygotować zapisy na obligacje. Wszystkie te etapy zajmują zwykle od dwóch do trzech miesięcy. Trwa to zwykle dłużej, niż proces kredytowy, aczkolwiek można z góry założyć konkretne terminy.

A co się bardziej opłaci? To już należy oceniać indywidualnie, na podstawie sytuacji finansowej firmy.

1 komentarz

  1. Ares

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *