Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

poniedziałek

6

czerwiec 2022

4

komentarze

Na czym polega emisja obligacji korporacyjnych? Kto może emitować obligacje?

Dodany przez , Kategorie: Obligacje korporacyjne

obligacje korporacyjne

Obligacja to papier wartościowy, w którym emitent (kredytobiorca) zostaje dłużnikiem obligatariusza (kredytodawcy) i zobowiązuje się do spełnienia określonych świadczeń. Jest to więc tzw. dłużny instrument finansowy. Natomiast obligacje korporacyjne są to papiery wartościowe, emitowane przez przedsiębiorstwa celem pozyskania funduszy na prowadzenie działalności gospodarczej. Obligacje korporacyjne są tymi, na których można zarobić największe pieniądze, ponieważ emisja obligacji ma przynosić obligatariuszowi korzyści w postaci zwrotu inwestycji z odsetkami. Chcecie wiedzieć więcej?

Czym jest emisja obligacji korporacyjnych?

Mówiąc o emisji obligacji, mamy na myśli proces, w którym udział biorą dwie, wspomniane już wcześniej strony: obligatariusz, czyli właściciel obligacji (kredytodawca) oraz emitent obligacji (kredytobiorca). Emisja obligacji jest to więc pewna forma zaciągnięcia kredytu. Na rynku można emitować obligacje zabezpieczone lub niezabezpieczone, z czego obligacje korporacyjne są zabezpieczone wypłacalnością emitenta. Takie obligacje mogą być jednak dodatkowo zabezpieczone hipoteką, gwarancją, blokadą finansową czy oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

zobacz także:  Strategie inwestycyjne związane z obligacjami korporacyjnymi

Kto może emitować obligacje?

Wedle ustawy o obligacjach, z dnia 15 stycznia 2015 roku, emitować obligacje mogą:

 • Osoby prawne, w tym te, które mają siedzibę poza terytorium Polski
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą
 • Osoby prawnie upoważnione do emisji obligacji
 • Spółki komandytowo-akcyjne
 • Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
 • Gminy, powiaty oraz województwa
 • Instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub Narodowy Bank Polski

Przedsiębiorstwa, które decydują się na emitowanie obligacji, muszą jasno określić szczegóły tej emisji. Należy opisać przede wszystkim: wielkość i cele emisji, termin wykupu obligacji, wysokość oprocentowania.

zobacz także:  Publiczna czy prywatna emisja obligacji korporacyjnych? Jak wyemitować obligacje korporacyjne?

Jak kupić obligacje korporacyjne?

Po pierwsze, na rynku pierwotnym, czyli bezpośrednio od przedsiębiorstwa, które emituje obligacje. Innym sposobem będzie zakup na rynku wtórnym, czyli poprzez platformę transakcyjną Catalyst, która prowadzona jest przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Obligacje możemy również kupić poprzez fundusze inwestycyjne.

Plusy i minusy obligacji korporacyjnych

Jeśli decydujemy się na inwestowanie w obligacje korporacyjne, oprócz zysków, musimy mieć na uwadze ryzyko, jakie za tym idzie. Zdecydowaną zaletą tych inwestycji jest to, że są one dostępne praktycznie dla każdego. Obligacje mogą być sposobem na duży zarobek, jednak mogą skończyć się również stratą dla obligatariusza. Największym ryzykiem jest bowiem możliwość bankructwa emitenta, co jest równoznaczne ze stratą kapitału przez inwestorów.

zobacz także:  Czy inwestowanie w obligacje korporacyjne jest opłacalne?

O czym należy pamiętać, inwestując w obligacje?

Najbezpieczniejszym z rozwiązań są oczywiście obligacje zabezpieczone. Aby zminimalizować ryzyko (chociaż ono zawsze będzie występowało w mniejszym lub większym stopniu) należy dokonać dogłębnej analizy przedsiębiorstwa, którego obligacje chcemy kupić. Ważne jest również, aby dokładnie zapoznać się z ofertą, by znać wszystkie szczegóły i wiedzieć, do czego się zobowiązujemy i zarazem, na co możemy liczyć.

4 komentarze

 1. Ronald
 2. Ignacy
  • Joanna S.
   • max

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *