Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

piątek

20

marzec 2020

0

komentarze

Obligacje korporacyjne 2020 – przepisy, zmiany w obligacjach korporacyjnych w roku 2020

Dodany przez , Kategorie: Catalyst, Obligacje korporacyjne

polskie banknoty

Obligacje korporacyjne – jak w tym roku wygląda ich sytuacja? O jakich nowych przepisach trzeba pamiętać, emitując i inwestując w takie obligacje w roku 2020?

Dematerializacja obligacji

Rok 2020 różni się od wszystkich poprzednich tym, że zgodnie z nowymi przepisami obligacji nie można już emitować w formie dokumentu. Wprawdzie nie jest to tegoroczny przepis w ścisłym znaczeniu tego słowa, został bowiem wprowadzony w lipcu 2019, ale to 2020 będzie pierwszym pełnym rokiem obowiązywania nowych przepisów.

Wszystkie obligacje muszą być teraz rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Emitenci zgodnie z nowymi przepisami muszą też raportować KDPW dane dla poszczególnych emisji obligacji.

zobacz także:  Propozycja nabycia obligacji

Dzięki tym nowym regulacjom prawnym inwestorzy, którzy rozważają zapisy na obligacje, mają możliwość sprawdzenia dotychczasowej historii emitenta. Dowiedzą się, na ile jest godny zaufania – czy ma z tego tytułu jakieś niespłacone zobowiązania. Przepisy te mają zwiększyć na rynku obligacji przejrzystość i bezpieczeństwo inwestycji. Ale zmiany w prawie mają nie tylko korzystne skutki. Pociągają też za sobą wzrost kosztów emisji obligacji korporacyjnych, sprawiając przy tym, że proces finansowania dłużnego staje się mniej elastyczny, a jednocześnie wydłużony.

Agent emisji obligacji

Kolejną zmianą jest wprowadzenie obowiązkowej instytucji agenta emisji obligacji. Do jego zadań będzie należała weryfikacja spełniania przez emitenta wymogów prawnych, sprawdzanie zgodności jego działań z regulacjami dotyczącymi oferowania obligacji oraz prowadzenie nadzoru nad spełnianiem przez emitenta wymagać KDPW.

zobacz także:  Czy można wziąć kredyt na zakup obligacji?

Ograniczenie obrotu niewykupionymi w terminie obligacjami

Nowe przepisy postanawiają także, że po ustaleniu podmiotów uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu obligacji, prawa z danej obligacji nie mogą być przenoszone. Jeżeli więc emitent nie zdąży wykupić obligacji w ustalonym terminie, obligacje te nie będą mogły później być zbyte przez obligatariusza.

Dotychczas istniała taka możliwość. Korzystała z niej część profesjonalnych inwestorów, którzy woleli mieć obligacje w formie papierowej. Obowiązkowa dematerializacja obligacji eliminuje tę możliwość.

Obligacje korporacyjne w 2020 roku

W bieżącym roku możemy obserwować zmniejszenie liczby i wartości ofert publicznych i utrudniony dostęp do ofert pierwotnych dla inwestorów indywidualnych. Takie czynniki teoretycznie powinny prowadzić do spadku atrakcyjności rynku obligacji korporacyjnych, ale w praktyce niekoniecznie musimy mieć do czynienia akurat z takim zjawiskiem.

zobacz także:  Wady inwestowania w fundusze obligacji korporacyjnych

Owszem, można zauważyć spadek ilości emitentów na Catalyst, za to rzadziej dochodzi do bankructw emitentów. Na rynek wtórny trafiają emisje o większej wartości i od przedmiotów w stabilniejszej sytuacji finansowej. Oprocentowanie obligacji korporacyjnych utrzymuje się na podwyższonym poziomie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *