Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

piątek

20

marzec 2020

1

komentarze

Obligacje korporacyjne 2020 – przepisy, zmiany w obligacjach korporacyjnych w roku 2020

Dodany przez , Kategorie: Catalyst, Obligacje korporacyjne

polskie banknoty

Obligacje korporacyjne – jak w tym roku wygląda ich sytuacja? O jakich nowych przepisach trzeba pamiętać, emitując i inwestując w takie obligacje w roku 2020?

Dematerializacja obligacji

Rok 2020 różni się od wszystkich poprzednich tym, że zgodnie z nowymi przepisami obligacji nie można już emitować w formie dokumentu. Wprawdzie nie jest to tegoroczny przepis w ścisłym znaczeniu tego słowa, został bowiem wprowadzony w lipcu 2019, ale to 2020 będzie pierwszym pełnym rokiem obowiązywania nowych przepisów.

Wszystkie obligacje muszą być teraz rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Emitenci zgodnie z nowymi przepisami muszą też raportować KDPW dane dla poszczególnych emisji obligacji.

Dzięki tym nowym regulacjom prawnym inwestorzy, którzy rozważają zapisy na obligacje, mają możliwość sprawdzenia dotychczasowej historii emitenta. Dowiedzą się, na ile jest godny zaufania – czy ma z tego tytułu jakieś niespłacone zobowiązania. Przepisy te mają zwiększyć na rynku obligacji przejrzystość i bezpieczeństwo inwestycji. Ale zmiany w prawie mają nie tylko korzystne skutki. Pociągają też za sobą wzrost kosztów emisji obligacji korporacyjnych, sprawiając przy tym, że proces finansowania dłużnego staje się mniej elastyczny, a jednocześnie wydłużony.

zobacz także:  Obligacje korporacyjne – notowania. Gdzie sprawdzić notowania obligacji?

Agent emisji obligacji

Kolejną zmianą jest wprowadzenie obowiązkowej instytucji agenta emisji obligacji. Do jego zadań będzie należała weryfikacja spełniania przez emitenta wymogów prawnych, sprawdzanie zgodności jego działań z regulacjami dotyczącymi oferowania obligacji oraz prowadzenie nadzoru nad spełnianiem przez emitenta wymagać KDPW.

Ograniczenie obrotu niewykupionymi w terminie obligacjami

Nowe przepisy postanawiają także, że po ustaleniu podmiotów uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu obligacji, prawa z danej obligacji nie mogą być przenoszone. Jeżeli więc emitent nie zdąży wykupić obligacji w ustalonym terminie, obligacje te nie będą mogły później być zbyte przez obligatariusza.

zobacz także:  Obligacje korporacyjne a podział instrumentów pochodnych

Dotychczas istniała taka możliwość. Korzystała z niej część profesjonalnych inwestorów, którzy woleli mieć obligacje w formie papierowej. Obowiązkowa dematerializacja obligacji eliminuje tę możliwość.

Obligacje korporacyjne w 2020 roku

W bieżącym roku możemy obserwować zmniejszenie liczby i wartości ofert publicznych i utrudniony dostęp do ofert pierwotnych dla inwestorów indywidualnych. Takie czynniki teoretycznie powinny prowadzić do spadku atrakcyjności rynku obligacji korporacyjnych, ale w praktyce niekoniecznie musimy mieć do czynienia akurat z takim zjawiskiem.

Owszem, można zauważyć spadek ilości emitentów na Catalyst, za to rzadziej dochodzi do bankructw emitentów. Na rynek wtórny trafiają emisje o większej wartości i od przedmiotów w stabilniejszej sytuacji finansowej. Oprocentowanie obligacji korporacyjnych utrzymuje się na podwyższonym poziomie.

zobacz także:  Czas trwania obligacji – jakie oprocentowanie, termin zapadalności?

1 komentarz

  1. Aneta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *