Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

czwartek

26

czerwiec 2014

0

komentarze

Obligacje korporacyjne a CeTO

Dodany przez , Kategorie: Finanse

Jednym z rodzajów rynku regulowanego jest rynek pozagiełdowy. Rynek pozagiełdowy (z ang. OTC, czyli over the counter) to miejsce obrotu papierami wartościowymi poza giełdą papierów wartościowych – dzieję się tak dlatego, że nie wszystkie spółki spełniają dość szczegółowe i rygorystyczne wymagania giełdy. W Polsce rynek pozagiełdowy jest prowadzony przez spółkę akcyjną BondSpot S.A., która powstała na bazie Centralnej Tabeli Ofert, czyli tzw. CeTO. Warto przyjrzeć się historii powstawania CeTO, ponieważ daję to pewien obraz tego jak kształtowały się obligacje korporacyjne bardziej niszowych firm.

Pełna nazwa tej instytucji brzmi Centralna Tabela Ofert Spółka Akcyjna, czyli CeTO S.A. i był to podstawowy podmiot, który prowadził i nadzorował obrót papierami wartościowymi na rynku pozagiełdowym. CeTO powstało w wyniku podjęcia współpracy głównych polskich banków i domów maklerskich w 1996 roku. Przy czym warto zaznaczyć, że głównym akcjonariuszem i inwestorem strategicznym spółki jest od 2000 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Natomiast w 2004 roku spółka podjęła współpracę (tzw. alians strategiczny, czyli umowę na zasadach partnerstwa między konkurentami) z włoską spółką MTS S.p.A. W wyniku tego aliansu nazwa polskiej spółki zmieniła się na MTS-CeTO.

zobacz także:  Czy można wziąć kredyt na zakup obligacji?

Rynek CeTO był nieurzędowym rynkiem regulowanym i musiał działać zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i stanowi uzupełnienie rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Nadzór nad CeTO sprawuje także Komisja Papierów Wartościowych i Giełd a rozliczaniem transakcji zajmuje się Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

CeTO, a obecnie BondSpot, ma dwa główne zadania. Pierwsze z nich to wspomaganie rozwoju firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Postulat ten jest spełniany poprzez zapewnianie dostępu do inwestorów działających na rynku publicznym. Pomaga także w tanim pozyskiwaniu kapitału. Dlatego też ten rynek pozagiełdowy jest najbardziej korzystny dla młodych firm, które mają odpowiednie predyspozycje do dalszego, dynamicznego rozwoju a brak im jedynie środków na poszerzenie skali działalności. Jak wspomniane zostało wcześniej, CeTO spełnia dwa główne zadanie. Drugie z nich dotyczy budowania publicznego rynku obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynku dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

zobacz także:  Fundusze Venture Capital

W zakres głównych obowiązków tego rynku wchodzi opracowanie oraz egzekwowanie zasad działania na regulowanym rynku pozagiełdowym, do których zobligowani do przestrzegania są wszyscy uczestnicy rynku, a także nadzór nad prowadzonym obrotem, obsługa elektronicznego systemu obrotu oraz tworzenie warunków do szybkiego udostępniania informacji o ofertach, notowaniach czy transakcjach.

Jak zostało to zasygnalizowane wcześniej, dziś już nie mamy do czynienia z Centralną Tabelą Ofert, a z spółką akcyjną BondSpot, która powstała na bazie tej instytucji. Jest to o tyle istotne, że zarówno emitenci jak i inwestorzy interesujący się rynkiem pozagiełdowym w Polsce powinni zdawać sobie sprawę z tego jak kształtował się on na przestrzeni lat.

zobacz także:  Kredyt konsolidacyjny a pożyczka konsolidacyjna – różnice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *