Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

wtorek

3

czerwiec 2014

0

komentarze

Obligacje korporacyjne a koszty emisji

Dodany przez , Kategorie: Obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne, nazywane także obligacjami przedsiębiorstw, to dług emitowany w postaci papierów wartościowych przez przedsiębiorstwo. Ostatnimi laty jest to bardzo dobra alternatywa na pozyskiwanie kapitału na działalność spółek, często porównywana do kredytów. Jako, że bardzo duża grupa osób uważa to za korzystniejszą formę, należałoby przyjrzeć się temu ile mogą wynieść potencjalne koszty emisji.

Zasadniczo nie da się tego ustalić jednoznacznie, nie znając podstawowych danych, ale można objaśnić jakie czynniki składają się na owe koszta. Przede wszystkim jest to związane ze stopniem ryzyka podejmowanego przez inwestora, który zdecyduje się na obligacje korporacyjne danego przedsiębiorstwa. Na to czy emitentowi udało się zebrać potrzebny kapitał na dalszą działalność firmy wpływa jego aktualna oraz przewidywana sytuacja gospodarcza (którą analizuje się na podstawie dotychczasowych wyników finansowych). Duże znaczenie ma też fakt czy spółka posiada ocenę ratingową, która mówi o stopniu ryzyka kredytowego. Podsumowując, im lepsza jest sytuacja ekonomiczna emitenta tym niższe jest ryzyko inwestowania w obligacje, a co za tym idzie, występuje niższa premia za ryzyko jaką musi wypłacić emitent.

zobacz także:  Obligacje korporacyjne 2020 - przepisy, zmiany w obligacjach korporacyjnych w roku 2020

Kolejnym ważnym aspektem jest poziom zabezpieczania obligacji, które również jest związane z ryzykiem inwestycyjnym. W przypadku gdy papiery dłużne są niezabezpieczone, inwestorzy wymagają często wyższego oprocentowania, natomiast w przypadku obligacji całkowicie lub wysoko zabezpieczonych obligatariusze mniejszą uwagę zwracają na jego wysokość. Dodatkowo zaletą dla emitenta jest to czy posiada autoryzację rynku Catalyst bądź też czy jego obligacje były już notowane na rynku publicznym – automatycznie zwiększa się zaufanie do takiej spółki i inwestorzy są skłonni inwestować w nią, a nie w przedsiębiorstwo, które jest im nieznane.

zobacz także:  Czas trwania obligacji – jakie oprocentowanie, termin zapadalności?

Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na koszt emisji jest sytuacja makroekonomiczna kraju. W przypadku kryzysu zwiększa się prawdopodobieństwo, że emitent może mieć problem z płynnością finansową, często dochodzi również do niewypłacalności bądź całkowitego bankructwa firmy. Podnosi to ryzyko finansowe, przez co zdecydowanie trudniej jest pozyskać kapitał, a to wiąże się ze wzrostem kosztu emisji.

Aby spółka była atrakcyjna dla inwestorów musi zaproponować korzystne oprocentowanie, gdyż zawsze wygrywają te formy inwestycji, które gwarantują wyższą stopę zwrotu.

Oprócz tego należałoby również wziąć pod uwagę koszta związane z całym procesem organizacji emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynek.

Wszystkie powyższe czynniki mają wpływ na koszta emisji. Podsumowując, emitent musi przeanalizować swoją sytuację na rynku (czy jest już znany inwestorom), jak wygląda jego sytuacja finansowa (a dokładniej ile wynosi ryzyko inwestycyjne) oraz sytuację gospodarczą kraju. Mimo tego, iż może się wydawać to nieopłacalne, na dobrą sprawę jest to korzystniejsze dla spółki niż zaciągnięcie kredytu bankowego. Po pierwsze, spłata kredytu występuję najczęściej w postaci miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych, co może być sporym obciążeniem dla kredytobiorcy. Po drugie, wszystkie koszta (prowizje i opłaty) związane z udzieleniem kredytu często są porównywalne z kosztami emisji obligacji.

zobacz także:  Publiczna czy prywatna emisja obligacji korporacyjnych? Jak wyemitować obligacje korporacyjne?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *