Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

wtorek

3

czerwiec 2014

0

komentarze

Obligacje korporacyjne a Krajowy Depozyt

Dodany przez , Kategorie: Finanse

Obligacje to dłużne papiery wartościowe, których celem jest pozyskanie kapitału przez przedsiębiorców od indywidualnych lub instytucjonalnych inwestorów. W obligacji emitent oświadcza, że ma dług w stosunku do obligatariusza (inwestora, który zdecydowała się na zakup papierów dłużnych). Jest to pożyczka jaką inwestor udziela emitentowi w zamian za z góry określone świadczenia – w tym przypadku są to odsetki pieniężne. Obligacje dzieli się na skarbowe (emitowane przez Skarb Państwa), komunalne (emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego) i korporacyjne (emitowane przez przedsiębiorstwa).

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), to spółka akcyjna, która nierozerwalnie wiąże się z tematem obligacji. W dużym skrócie pisząc, jest to centralna instytucja w Polsce, która jest odpowiedzialna za prowadzenie i nadzór nad systemem depozytowo-rozliczeniowym w zakresie obrotu instrumentami finansowymi (dla nas interesujące są najbardziej obligacje korporacyjne). Jednym z głównych zadań KDPW jest rejestrowanie papierów wartościowych oraz rozrachunek transakcji na rynku regulowanym i poza nim (m. in. na GPW, BondSpot, Catalyst). Ponadto, obowiązkiem KDPW jest nadawanie kodu ISIN i CFI papierom wartościowym każdej emisji. ISIN, czyli International Securities Identification Number, to międzynarodowe oznaczenie identyfikujące papier wartościowy, a CFI (Classification of Financial Instruments) to standard klasyfikacji instrumentów wartościowych. Ostatnim zadaniem o którym należałoby tu wspomnieć jest realizacja zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych oraz nadzór nad zgodnością wielkości emisji obligacji znajdujących się w obrocie.

zobacz także:  Akcje czy obligacje? W co inwestować?

To krótkie przedstawienie funkcji realizowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych było niezbędne ze względu na to, iż jednym z obowiązków jest rejestracja emisji przez tą instytucję, przez co wszelkie rozliczenia odbywają się pomiędzy kontami uczestników KDPW, którymi są domy maklerskie oraz banki. Przechodząc do meritum – każda emisja obligacji, która miałaby zostać wprowadzona do obrostu na rynek wtórny Catalyst musi być zdematerializowana (czyli ujmując prościej – zarejestrowana). Jest to związane z koniecznością nadania każdej emisji indywidualnych kodów o których była mowa już wcześniej.

zobacz także:  Skąd czerpać wiedzę na temat promocji bankowych i finansów?

Aby móc zarejestrować emisję w KDPW przedsiębiorstwo musi złożyć wniosek uzupełniony o wymagane załączniki (są tą między innymi list księgowy obligacji). We wcześniej ustalonym terminie emitent ma za zadanie przekazać do Krajowego Depozytu kwotę, która należy się obligatariuszom z tytułu odsetek lub wykupu. Następnie KDPW rozdziela otrzymaną sumę pieniędzy na rachunki uczestników, którzy z kolei przekazują odpowiednie kwoty na rachunki poszczególnych klientów. Dana kwota jest rozliczana na podstawie liczby posiadanych przez inwestorów obligacji w dniu ustalania praw do odsetek. W momencie gdy emitent chciałby wyłącznie dokonać autoryzacji na Catalyst, nie musi zabiegać o rejestrację w Krajowym Depozycie, ale musi mieć nadany kod CFI. Aby było to możliwe, wymagane jest złożenie wniosku o nadania kodu. Wniosek musi być uzupełniony o statut, informacje o emitencie. Niezbędne jest też przedstawienie uchwały o emisji.

zobacz także:  Jak obliczyć zasiłek macierzyński? Komu przysługuje i na jak długo?

Przedsiębiorstwo, które chciałoby zacząć emitować obligacje korporacyjne musi pamiętać o tym, aby zadbać o rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Jest to niezbędny krok aby móc pozyskać kapitał na swoją działalność poprzez emisję papierów dłużnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *