Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

wtorek

3

Czerwiec 2014

0

komentarze

Obligacje korporacyjne a Krajowy Depozyt

Dodany przez , Kategorie: Finanse

Obligacje to dłużne papiery wartościowe, których celem jest pozyskanie kapitału przez przedsiębiorców od indywidualnych lub instytucjonalnych inwestorów. W obligacji emitent oświadcza, że ma dług w stosunku do obligatariusza (inwestora, który zdecydowała się na zakup papierów dłużnych). Jest to pożyczka jaką inwestor udziela emitentowi w zamian za z góry określone świadczenia – w tym przypadku są to odsetki pieniężne. Obligacje dzieli się na skarbowe (emitowane przez Skarb Państwa), komunalne (emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego) i korporacyjne (emitowane przez przedsiębiorstwa).

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), to spółka akcyjna, która nierozerwalnie wiąże się z tematem obligacji. W dużym skrócie pisząc, jest to centralna instytucja w Polsce, która jest odpowiedzialna za prowadzenie i nadzór nad systemem depozytowo-rozliczeniowym w zakresie obrotu instrumentami finansowymi (dla nas interesujące są najbardziej obligacje korporacyjne). Jednym z głównych zadań KDPW jest rejestrowanie papierów wartościowych oraz rozrachunek transakcji na rynku regulowanym i poza nim (m. in. na GPW, BondSpot, Catalyst). Ponadto, obowiązkiem KDPW jest nadawanie kodu ISIN i CFI papierom wartościowym każdej emisji. ISIN, czyli International Securities Identification Number, to międzynarodowe oznaczenie identyfikujące papier wartościowy, a CFI (Classification of Financial Instruments) to standard klasyfikacji instrumentów wartościowych. Ostatnim zadaniem o którym należałoby tu wspomnieć jest realizacja zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych oraz nadzór nad zgodnością wielkości emisji obligacji znajdujących się w obrocie.

zobacz także:  Jak ogłosić upadłość konsumencką? Z czym wiąże się upadłość konsumencka?

To krótkie przedstawienie funkcji realizowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych było niezbędne ze względu na to, iż jednym z obowiązków jest rejestracja emisji przez tą instytucję, przez co wszelkie rozliczenia odbywają się pomiędzy kontami uczestników KDPW, którymi są domy maklerskie oraz banki. Przechodząc do meritum – każda emisja obligacji, która miałaby zostać wprowadzona do obrostu na rynek wtórny Catalyst musi być zdematerializowana (czyli ujmując prościej – zarejestrowana). Jest to związane z koniecznością nadania każdej emisji indywidualnych kodów o których była mowa już wcześniej.

zobacz także:  Publiczne obligacje korporacyjne w Polsce

Aby móc zarejestrować emisję w KDPW przedsiębiorstwo musi złożyć wniosek uzupełniony o wymagane załączniki (są tą między innymi list księgowy obligacji). We wcześniej ustalonym terminie emitent ma za zadanie przekazać do Krajowego Depozytu kwotę, która należy się obligatariuszom z tytułu odsetek lub wykupu. Następnie KDPW rozdziela otrzymaną sumę pieniędzy na rachunki uczestników, którzy z kolei przekazują odpowiednie kwoty na rachunki poszczególnych klientów. Dana kwota jest rozliczana na podstawie liczby posiadanych przez inwestorów obligacji w dniu ustalania praw do odsetek. W momencie gdy emitent chciałby wyłącznie dokonać autoryzacji na Catalyst, nie musi zabiegać o rejestrację w Krajowym Depozycie, ale musi mieć nadany kod CFI. Aby było to możliwe, wymagane jest złożenie wniosku o nadania kodu. Wniosek musi być uzupełniony o statut, informacje o emitencie. Niezbędne jest też przedstawienie uchwały o emisji.

zobacz także:  Instytucja Zgromadzenia Obligatariuszy w świetle nowej Ustawy o obligacjach

Przedsiębiorstwo, które chciałoby zacząć emitować obligacje korporacyjne musi pamiętać o tym, aby zadbać o rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Jest to niezbędny krok aby móc pozyskać kapitał na swoją działalność poprzez emisję papierów dłużnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *