Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

czwartek

26

czerwiec 2014

0

komentarze

Obligacje korporacyjne a rynek giełdowy

Dodany przez , Kategorie: Obligacje

Obligacja jest to papier wartościowy w którym stwierdzono fakt zaciągnięcia długu przez emitenta u obligatariusza (inwestora). W tym dokumencie emitent zobowiązuje się do spłacenia wszelkich świadczeń (do których wliczają się także odsetki) właścicielowi obligacji w określonym czasie. Wartość obligacji, czyli inaczej wartość nominalna, wypłacana jest po tzw. terminie wykupu. Emitentem może być Skarb Państwa (obligacje skarbowe), przedsiębiorstwa (obligacje korporacyjne) oraz gminy (obligacje komunalne). Zasada jest dość prosta – im większa jest wiarygodność emitenta, a co za tym idzie mniejsze ryzyko jakie musi ponieść inwestor, tym mniejsze jest oprocentowanie obligacji.

Obligacje korporacyjne często są dopuszczane do obrotu na rynku regulowanym, który z kolei dzieli się na rynek giełdowy i pozagiełdowy. Ze względu na większą popularność rynku giełdowego należałoby się mu bliżej przyjrzeć.

zobacz także:  Jakie obligacje skarbowe można kupić w 2022?

Rynek giełdowy to miejsce, w którym mogą nastąpić transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych i jest to jedna z form rynku kapitałowego (czyli segmentu rynku finansowego, na którym dokonuje się emisji średnio- i długoterminowych instrumentów finansowych, takich jak wspomniane obligacje czy też akcje, które przeznaczone są na finansowanie inwestycji przedsiębiorstw czy innych instytucji). Rynek giełdowy może dzielić się na giełdę papierów wartościowych, gdzie przedmiotem obrotu są papiery wartościowe oraz na giełdy towarowe, gdzie – analogicznie – przedmiotem obrotu są określone towary, czyli przykładowo mówiąc ropa naftowa. Z podstawowych informacji ważne jest też, że rynek giełdowy jest bardzo mocno sformalizowany, co ma na celu ochronę interesów inwestorów. Ponadto, można na nim zauważyć dominację akcji firm z co najmniej trzy letnią tradycją (są wtedy bardziej wiarygodne) oraz obligacji rządowych i bankowych.

zobacz także:  Badanie sytuacji finansowej emitenta – wskaźnik zadłużenia ogólnego

Rynek giełdowy można podzielić na podstawowy oraz równoległy. Rynek podstawowy charakteryzuje się wysokim obrotem oraz płynnością z tego względu, że dokonuje się tu obrotu podstawową częścią papierów wartościowych, które zostały dopuszczone do obrotu. Dużym plusem rynku podstawowego jest to, że notowane są tu instrumenty finansowe firm o dobrej kondycji finansowej i rozproszonym kapitale akcyjnym. Natomiast rynek równoległy stanowi rozszerzenie rynku podstawowego o wszystkie te firmy, które nie spełniają w sposób dostateczny wymogów rynku podstawowego.

Bardzo istotną kwestią jest, że transakcje na rynku giełdowym są zawierane poprzez porozumienie ustne zapisane w nocie maklera i w większości przypadków odbywają się na parkiecie giełdy, telefoniczne bądź też przy pomocą terminali komputerowych. Ponadto, jest na bieżąco monitorowany, co pozwala na sukcesywne śledzenie zmian na rynku przez inwestorów.

zobacz także:  Wady inwestowania w fundusze obligacji korporacyjnych

Podsumowując, najważniejsze cechy rynku giełdowego to ściśle określone miejsce i czas zawierania transakcji, standaryzacja uczestnictwa w rynku giełdowym, uczestnicy, którzy muszą spełniać określone kryteria oraz tzw. parkiet – dziś jest rozumiany jako przestrzeń elektroniczna, a kiedyś fizycznie istniejące miejsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *