Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

środa

4

sierpień 2021

2

komentarze

Obligacje korporacyjne – notowania. Gdzie sprawdzić notowania obligacji?

Dodany przez , Kategorie: Catalyst, Obligacje korporacyjne

wykresy na monitorach komputerowych

W czasach, gdy lokaty i konta oszczędnościowe są bardzo nisko oprocentowane, wiele osób posiadających oszczędności, szuka różnych sposobów inwestowania. W świecie finansów takich sposobów jest naprawdę dużo, jednak trzeba liczyć się z tym, że niektóre z nich niosą za sobą pewne ryzyko. Tak jest w przypadku obligacji korporacyjnych, które dają duże szanse zarobku, jednak kupując je, trzeba mieć świadomość tego, że wraz ze wzrostem ewentualnych zysków, rośnie także możliwość straty zainwestowanych środków.

Czym są obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe, czyli takie, które stwierdzają istnienie zadłużenia emitenta. Dokumenty te są emitowane przez przedsiębiorstwa na podstawie przepisów ustawy o obligacjach. Istnieje kilka rodzajów obligacji korporacyjnych, wyróżniamy obligacje krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe. Być może ktoś zastanawia się, w jakim celu przedsiębiorstwa emitują obligacje? Otóż jest to sposób na pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji.

zobacz także:  Obligacje korporacyjne a rozwój Catalyst

Co dają obligacje osobom, które je wykupują? To kolejne kluczowe pytanie, na które odpowiedź jest prosta. Nabywca obligacji ma prawo do oprocentowania, a więc zysku, który pojawia się wraz ze wzrostem wartości przedsiębiorstwa. Wysokość oprocentowania, odsetki oraz terminy płatności są ściśle określone w warunkach emisji. Ponadto osoba, która zakupiła papiery wartościowe danej firmy, ma prawo do zwrotu kapitału, który stanowi wartość nominalną obligacji, w terminie jego wykupu.

Gdzie sprawdzić notowania obligacji?

Obligacje korporacyjne wprowadzone do obrotu w trybie oferty publicznej są w Polsce notowane na platformie Catalyst. Obrót papierami wartościowymi ma miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie lub na Bondspot. Catalyst to system autoryzacji i obrotu instrumentami finansowymi. Dzięki niemu możliwy jest obrót obligacji komunalnych, korporacyjnych oraz listów zastawnych, a więc wszystkich skarbowych i nieskarbowych instrumentów dłużnych.

zobacz także:  Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce

Obligacje korporacyjne – co warto wiedzieć?

Temat obligacji korporacyjnych jest niezwykle szeroki. Osoby, które chcą zacząć inwestować w ten sposób, powinny najpierw zdobyć jak najwięcej wiedzy z tej dziedziny, aby nie popełnić błędu, który może pozbawić ich naprawdę dużej sumy pieniędzy. Wśród podstawowych informacji, ważne jest również to, że obligacje korporacyjne mogą mieć stałe bądź zmienne oprocentowanie. Oblicza się je na podstawie stawki bazowej, powiększonej o marżę.

Emisje obligacji korporacyjnych niejednokrotnie poprzedzane są kampaniami reklamowymi, które mają na celu przyciągnięcie kolejnych inwestorów indywidualnych. Należy jednak podejść do tego z dystansem, zwłaszcza jeśli nie posiada się niezbędnego doświadczenia w tego typu inwestycjach. Pierwszą trudnością, jaką napotykają początkujący inwestorzy, jest ocena tego, czy oprocentowanie danej obligacji jest odpowiednie. Im dalej w las, tym różnych wątpliwości może się pojawić coraz więcej, dlatego na początku należy zachować ostrożność. Bez wątpienia złym posunięciem jest włożenie wszystkich oszczędności w obligacje jednej firmy.

zobacz także:  Obligacje zamienne

2 komentarze

  1. Robert
  2. Maruda Smerf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *