Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

piątek

17

kwiecień 2020

3

komentarze

Oprocentowanie obligacji skarbu państwa, w jakich krajach najwyższe, najniższe, od czego zależy?

Dodany przez , Kategorie: Finanse, Obligacje

polskie banknoty

Jak oprocentowane są obligacje skarbowe? Od czego to zależy? Jaką mają rentowność w różnych krajach?

Czym są obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe to dłużne papiery wartościowe emitowane przez rząd. Minister Finansów, reprezentując Skarb Państwa, pożycza określoną sumę pieniędzy, zobowiązując się do wykupu obligacji, czyli zwrotu sumy z należnymi odsetkami w określonym czasie. Za wynikające z tego tytułu zobowiązania Skarb Państwa odpowiada całym swoim majątkiem. Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych są przeznaczane na finansowanie deficytu budżetu.

Czas, po którym obligacje zostaną wykupione, może wynosić od trzech miesięcy do dwunastu lat. Obligacje skarbowe są sprzedawane co miesiąc przez Bank PKO BP. Można je kupić w oddziałach, w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO BP, a także na stronie www.zakup.obligacjeskarbowe.pl, przez telefon i za pośrednictwem konta Inteligo.

zobacz także:  Ile kosztuje chwilówka? Co jeszcze warto wiedzieć, zanim weźmiesz chwilówkę?

Od czego zależy oprocentowanie obligacji skarbowych?

Oprocentowanie obligacji skarbowych zależy od okresu, na jaki zostały wykupione. Im dłuższy okres do wykupu obligacji, tym wyżej są one oprocentowane. Oprocentowanie to może też być oparte na różnych zasadach.

Przy obligacjach trzymiesięcznych jest ono stałe i wynosi 1,5% w skali roku. Również oprocentowanie obligacji dwuletnich jest stałe – wynosi 2,1% w każdym roku, a odsetki są dopisywane raz w roku. Oprocentowanie obligacji trzyletnich jest stałe tylko przez pierwszych 6 miesięcy i wynosi wtedy 2,2%. W kolejnych 6-miesięcznych okresach jest obliczane jako iloczyn stawki WIBOR 6M i mnożnika 1,00.

zobacz także:  Czy inwestowanie w obligacje korporacyjne jest opłacalne?

Oprocentowanie obligacji czteroletnich jest stałe w pierwszym rocznym okresie odsetkowym i wynosi 2,4%. W kolejnych latach są one już indeksowane inflacją, więc ich oprocentowanie obliczane jest jako 1,25% ponad inflację za poprzednie 12 miesięcy. Obligacje dziesięcioletnie są oprocentowane w pierwszym roku na 2,7%, a w kolejnych obliczane jako 1,5% ponad inflację za poprzednie 12 miesięcy.

Rentowność obligacji skarbowych w różnych krajach

Różnice w rentowności, czyli oprocentowaniu obligacji przy założeniu, że będzie trzymana do dnia jej wykupu, mogą być spore w zależności od kraju. Jak się okazuje, gospodarki stabilnych krajów rozwiniętych, takich jak USA i Niemcy, mają najniższe rentowności. Nieco wyższą rentowność mają obligacje emitowane przez kraje zaliczane do tych o rozwijających się gospodarkach, czyli tak zwane emerging markets. Jednak zdecydowanie najwyższą rentownością mogą się poszczycić obligacje emitowane przez tak zwane frontier markets czyli kraje o bardzo młodym i nieustabilizowanym rynku kapitałowym.

zobacz także:  Publiczne obligacje korporacyjne w Polsce

Rentowność jednak w ostatnich latach systematycznie spada. Trend ten ma swój początek po 2008 roku, kiedy to miał miejsce kryzys finansowy. By postawić gospodarkę na nogi, rozpoczęto stosowanie narzędzi ekspansywnej polityki monetarnej, wśród nich obniżki stóp procentowych. Efektem tych wieloletnich działań są między innymi ujemne rentowności obligacji w niektórych krajach.

3 komentarze

  1. Irena
  2. suzi
  3. Olaf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *