Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

piątek

12

wrzesień 2014

0

komentarze

Propozycja nabycia obligacji

Dodany przez , Kategorie: Catalyst, Obligacje korporacyjne

Podstawowym dokumentem przygotowywanym przez emitenta obligacji, w którym zawarte są wszystkie istotne informacje określające warunki emisji obligacji jest Propozycja nabycia (PN). PN może być ogólnodostępna, np. zamieszczona na stronie korporacyjnej emitenta lub w innych otwartych dla wszystkich miejscach o ile emisja obligacji jest przeprowadzana trybie oferty publicznej. W przypadku gdy emitent przeprowadza tzw. ofertę prywatną PN może skierować wyłącznie do 149 określonych, imiennie wskazanych inwestorów.

Zgodnie z ustawą o obligacjach w PN emitent zamieszcza najważniejsze parametry emisji, a także dane pozwalające na ocenę sytuacji finansowej emitenta, w tym w szczególności:

  • cele emisji, jeżeli zostały określone;
  • wielkość emisji;
  • wartość nominalną oraz cenę emisyjną obligacji lub sposób jej ustalenia;
  • warunki wykupu;
  • warunki wypłaty oprocentowania;
  • wysokości i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia;
  • wartości zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia;
  • dane umożliwiające potencjalnym inwestorom orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji oraz zdolności emitenta do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone,
  • zasad przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.
zobacz także:  Zalety inwestowania w fundusze obligacji korporacyjnych

W ustawie określono także terminy, w jakich emitenci mogą przesyłać PN do potencjalnych nabywców oraz w jakim czasie inwestorzy mogą przyjąć ofertę. W przypadku emisji publicznej zapisy na obligacje nie mogą trwać dłużej niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia emisji, natomiast przydział obligacji następuje w ciągu 2 tygodni od dnia zamknięcia subskrypcji.

Jeżeli emisja była przeprowadzona w trybie oferty prywatnej termin składania kolejnych propozycji nabycia nie może być dłuższy niż 6 tygodni od dnia złożenia pierwszej propozycji, a okres na przyjęcie propozycji nabycia wynosi 3 tygodnie o daty jej otrzymania, chyba że emitent podał inny termin. Przydział musi zostać dokonany w terminie 6 tygodni od dnia złożenia ostatniej propozycji nabycia – chyba że emitent określi krótszy termin w warunkach emisji.

zobacz także:  NewConnect dla początkujących

Szersze porównanie oferty prywatnej oraz oferty publicznej można znaleźć w serwisie obligacji korporacyjnych Best Capital.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *