Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

piątek

28

listopad 2014

1

komentarze

Rynek Catalyst funkcjonuje już 5 lat – czas na podsumowanie

Dodany przez , Kategorie: Catalyst

Catalyst to publiczny rynek obligacji korporacyjnych, spółdzielczych i komunalnych prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Rynek rozpoczął swoją działalność w październiku 2009 roku, od tego czasu upłynęło już ponad 5 lat. Jakie zmiany zaszły na rynku w tym okresie?

Zdecydowanie pozytywną stroną rynku jest jego rozwój. Od powstania rynku, po pierwszym okresie podsumowującym rynek na koniec 2009 roku zestawienie danych opublikowanych przez CATALYST wykazywało 35 notowanych serii obligacji oraz 12 serii autoryzowanych przy CATALYST o łącznej wartości powyżej 10,5 mld PLN. Rok później wynik wartości emisji został niemal podwojony i wyniósł 21,5 mld PLN, ilość serii notowanych i autoryzowanych wzrosła do 109, a ilość emitentów wzrosła o 37 i wyniosła dokładnie 50 na koniec 2010 roku. Kolejny rok był rekordowy pod względem wzrostu wartości notowanych emisji – wartość skoczyła gwałtownie do poziomu ponad 531 mld PLN, co było spowodowane wprowadzeniem na CATALYST obligacji skarbowych. Również w następnych latach wartości notowanych emisji stopniowo wzrastały, wynosząc odpowiednio w 2012 roku ponad 567 mld PLN oraz prawie 620 mld PLN w 2013 roku. Rok 2014 jak dotychczas nie zapowiada dalszego wzrostu, ponieważ aktualna wartość emisji na koniec października wynosiła niewiele ponad 537 mld PLN. Taki stan rzeczy jest spowodowany zakończeniem notowań części serii obligacji skarbowych, warto jednocześnie zaznaczyć, że wartości notowanych obligacji korporacyjnych stale rosną, co można zaobserwować na poniższym wykresie.

zobacz także:  Co to są akcje i obligacje? Terminy, który powinien znać każdy inwestor

Wykres 1. Wartość wszystkich emisji notowanych na Catalyst w latach 2011 – 2014*

Wartość emisji na CATALYST 2011-10.2014_v2

*rok 2014 przedstawiono do 31.10.2014 Wykres 2. Wartość emisji obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst w latach 2009 – 2014 Wartość emisji obligacji korporacyjnych na Catalyst

*rok 2014 przedstawiono do 31.10.2014

Powyższy wykres świadczy o tym, że rynek obligacji korporacyjnych w Polsce stale się rozwija i ma przed sobą obiecujące perspektywy, zwłaszcza analizując udział rynku w wysokości polskiego PKB. Aktualnie rynek obligacji stanowi około 7% polskiego PKB, podczas gdy wśród państw wysokorozwiniętych w Europie ten współczynnik kształtuje się na poziomie 100%, a nawet 150%.

zobacz także:  Oprocentowanie obligacji skarbu państwa, w jakich krajach najwyższe, najniższe, od czego zależy?

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że pomimo tego iż obligacje skarbowe stanowią ponad 90% wartości emisji notowanych na CATALYST, to jednak analiza wielkości obrotów na poszczególnych instrumentach wykazuje, że największe obroty na rynku generują nie obligacje skarbowe, ale obligacje korporacyjne. Oznacza to, że obligacje skarbowe zdecydowanie rzadziej zmieniają właścicieli, natomiast głównym instrumentem generującym obroty CATALYST są właśnie obligacje korporacyjne. Poniżej przedstawiamy wykres prezentujący wartości obrotów obligacjami spółek i obligacjami skarbu państwa.

Wykres 3. Wielkość obrotów obligacji korporacyjnych i skarbowych na Catalyst w latach 2011 – 2014*

Wielkość obrotów obligacji korporacyjnych i skarbowych

*rok 2014 przedstawiono do 31.10.2014

zobacz także:  Obligacje korporacyjne 2020 - przepisy, zmiany w obligacjach korporacyjnych w roku 2020

Podsumowując, rynek CATALYST stale się rozwija, świadczy o tym wzrost wartości notowanych emisji obligacji korporacyjnych, a także stale rosnące ilości zawieranych transakcji sesyjnych oraz zwiększający się udział obrotów obligacjami korporacyjnymi w ogólnej wartości obrotów na rynku. W ciągu 5 lat nie obyło się niestety bez problemów na rynku, ponieważ statystycznie rzecz biorąc około 10% emitentów korporacyjnych miało mniejsze lub większe problemy w spłatach zobowiązań z tytułu obligacji (np. nieterminowe spłaty odsetek bądź w najgorszych przypadkach nawet brak środków na wykup obligacji w terminie zapadalności). Niemniej jednak rynek ma bardzo obiecujące perspektywy, a w miarę jego dojrzewania i wzrostu świadomości inwestorów oraz emitentów co do korzyści płynących z emisji oraz inwestycji w obligacje spółek, kształtuje się pozytywny obraz rynku papierów dłużnych w Polsce.

1 komentarz

  1. karibu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *