Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

piątek

13

kwiecień 2018

1

komentarze

Skarbowe, korporacyjne, komunalne – rodzaje obligacji w Polsce

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie, Obligacje

Gazeta z kursami notowań

Z roku na rok coraz bardziej rośnie w Polsce zainteresowanie dłużnymi papierami wartościowymi, które w większości przypadków są bardziej bezpieczne i stabilne, niż akcje. Dlatego warto zapoznać się z krótką charakterystyką obligacji skarbowych, korporacyjnych oraz komunalnych.

Rodzaje obligacji na rynku

Obligacje to dłużne papiery wartościowe emitowane w serii, czyli dokument, w których emitent deklaruje, iż staje się dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń finansowych. Przy czym należy zaznaczyć, że w przeciwieństwie do akcji, obligacje gwarantują jedynie prawa majątkowe, nie przyznają natomiast takich uprawnień jak współwłasność czy dywidenda.

Obligacje dzieli się ze względu na okres do wykupu (krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe oraz obligacje wieczyste), wartość nominalną (kuponowe i zerokuponowe), wartość sprzedaży (sprzedawane po cenie nominalnej, z dyskontem lub z premią), a także ze względu na poziom ryzyka inwestycyjnego, który określany jest na podstawie oceny ratingowej.

zobacz także:  Catalyst w porównaniu do innych europejskich rynków obligacji

Jednak najbardziej popularny podział oparty jest o inne kryterium – rodzaj emitenta. Obligacje mogą być emitowane przez Skarb Państwa, samorządy terytorialne oraz podmioty prawne.

Obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, a dokładniej przez Ministra Rozwoju i Finansów. Dla polskich inwestorów dostępne są papiery dłużne detaliczne oraz hurtowe.

Obligacje detaliczne, tzw. oszczędnościowe, można kupić każdy za pośrednictwem agenta emisji, którym jest Bank PKO BP. Natomiast obligacje hurtowe dostępne są na przetargach dla dużych inwestorów.

zobacz także:  NewConnect dla początkujących

Jako najważniejszą zaletę dłużnych papierów Skarbu Państwa wymienia się ich bezpieczeństwo oraz stabilność, a także prosty proces inwestycyjny. Dlatego często porównywane są do lokat.

Obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną, czyli przez spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Papiery dłużne przedsiębiorstw można zakupić na rynku pierwotnym, bezpośrednio od emitenta (na drodze emisji publicznej lub prywatnej) oraz na rynku wtórnym Catalyst, który jest organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych. W drugim wypadku handel obligacjami korporacyjnymi odbywa się pomiędzy inwestorami, a tzw. cena wejścia może wynosić nawet 100 zł.

zobacz także:  Propozycja nabycia obligacji

Ryzyko inwestowania w obligacje korporacyjne związane jest głównie z niewypłacalnością emitenta. Aby je obniżyć, należy wybierać przedsiębiorstwa o pewnej kondycji finansowej.

Obligacje komunalne

Jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować obligacje komunalne (municypalne). Ryzyko, tak jak w przypadku Skarbu Państwa, jest niskie, warto jednak zdobyć informacje o zadłużeniu miasta oraz o tym, czy występowały kiedykolwiek problemy z wypłacalnością. Ponadto obligacje komunalne częściej kupowane są przez banki, niż przez inwestorów indywidualnych.


To najważniejsze informacje o rynku obligacji w Polsce. Warto szerzej zapoznać się z tym tematem i przeanalizować, co jest najbardziej opłacalne.

1 komentarz

  1. Tadeusz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *