Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

akcja co to jest w artykułach

środa

2

lipiec 2014

1

komentarze

Obligacje korporacyjne a podział instrumentów pochodnych

Dodany przez , Kategorie: Obligacje korporacyjne

Opcja na akacje pozwala właścicielowi na zakup lub sprzedaż akcji, które stanowią jej podstawę. Opcje na akcje nie mogą istnieć samodzielnie – bez akcji, czyli są jej pochodną….Jak łatwo się domyśleć, z instrumentami pochodnymi na akcje mamy do czynienia wtedy gdy instrumentem podstawowym są akcje spółek. W drugim przypadku derywaty opierają się na indeksie giełdowym – i najczęściej jest to indeks giełd akcji. obligacje korporacyjne i skarbowe w

wtorek

3

czerwiec 2014

1

komentarze

Publiczne obligacje korporacyjne w Polsce

Dodany przez , Kategorie: Finanse

Początkowo przedmiotem handlu były przede wszystkim weksle i obligacje, akcje na szerszą skalę pojawiły się dopiero w drugiej połowie XIX w….W 1938 r. na giełdzie w Warszawie było notowanych 130 papierów wartościowych – były to obligacje (państwowe, bankowe i komunalne), listy zastawne oraz akcje.

czwartek

26

czerwiec 2014

0

komentarze

Obligacje korporacyjne a rynek giełdowy

Dodany przez , Kategorie: Obligacje

Ponadto, można na nim zauważyć dominację akcji firm z co najmniej trzy letnią tradycją (są wtedy bardziej wiarygodne) oraz obligacji rządowych i bankowych. Rynek giełdowy można podzielić na podstawowy oraz równoległy….transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych i jest to jedna z form rynku kapitałowego (czyli segmentu rynku finansowego, na którym dokonuje się emisji średnio- i długoterminowych instrumentów finansowych, takich jak wspomniane obligacje czy też akcje