Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

bony skarbowe a obligacje w artykułach

środa

2

Lipiec 2014

0

komentarze

Obligacje korporacyjne jako papiery wartościowe

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie

bony skarbowe, listy zastawne oraz listy hipoteczne), papiery dokumentujące uprawnienia do współwłasności majątkowej (czyli przykładowo akcje) oraz papiery wartościowe uprawniające… Pierwszy z nich to punkt widzenia funkcji prawnych i tu można wyszczególnić papiery reprezentujące wierzytelności pieniężne (wliczamy w to m. in. weksle, czeki, obligacje,…warto zajrzeć do ,