Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

ceny obligacji w artykułach

wtorek

3

Czerwiec 2014

0

komentarze

Inwestowanie w obligacje korporacyjne w praktyce

Dodany przez , Kategorie: Obligacje korporacyjne

Natomiast cena rozliczeniowa obligacji to iloczyn kursu obligacji i wartości nominalnej powiększonej o wartość odsetek, które obowiązywały na dzień przeprowadzenia… Na koniec należałoby zaznaczyć, że podatkowi podlega zarówno dochód wynikający z różnyc między ceną kupna a sprzedaży obligacji, jak i z odsetek czy dyskonta….warto zajrzeć , ,

piątek

31

Październik 2014

0

komentarze

piątek

17

Lipiec 2015

0

komentarze

piątek

17

Październik 2014

0

komentarze

piątek

24

Październik 2014

0

komentarze

Obligacje zamienne

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie, Obligacje, Obligacje korporacyjne

po cenie niższej od ceny emisyjnej, ale wyższej od ceny wykupu…. Przeciwieństwem takiego rozwiązania są obligacje zamienne z opcją put – zabezpieczające obligatariuszy i pozwalająca na przedterminowe wezwanie emitenta do wykupu obligacji