Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

CeTO w artykułach

czwartek

26

Czerwiec 2014

0

komentarze

Obligacje korporacyjne a CeTO

Dodany przez , Kategorie: Finanse

Jednym z rodzajów rynku regulowanego jest rynek pozagiełdowy. Rynek pozagiełdowy (z ang. OTC, czyli over the counter) to miejsce obrotu papierami wartościowymi poza giełdą papierów wartościowych – dzieję się tak dlatego, że nie wszystkie spółki spełniają dość szczegółowe i rygorystyczne wymagania giełdy. W Polsce rynek pozagiełdowy jest prowadzony przez spółkę akcyjną BondSpot S.A., która powstała […]