Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

co to jest akcja w artykułach

środa

2

lipiec 2014

1

komentarze

Obligacje korporacyjne jako papiery wartościowe

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie

Do obrotu publicznego dopuszczane są akcje, prawa do akcji, obligacje (skarbowe, komunalne i korporacyjne), warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne….Natomiast papiery wartościowe o dochodzie zmiennym reprezentują prawo do udziału w zysku, jaki zostanie osiągnięty przez emitującą je jednostkę organizacyjną – najbardziej charakterystycznym przykładem są tutaj akcje.

wtorek

3

czerwiec 2014

1

komentarze

Publiczne obligacje korporacyjne w Polsce

Dodany przez , Kategorie: Finanse

Początkowo przedmiotem handlu były przede wszystkim weksle i obligacje, akcje na szerszą skalę pojawiły się dopiero w drugiej połowie XIX w….W 1938 r. na giełdzie w Warszawie było notowanych 130 papierów wartościowych – były to obligacje (państwowe, bankowe i komunalne), listy zastawne oraz akcje.

piątek

13

kwiecień 2018

1

komentarze

Skarbowe, korporacyjne, komunalne – rodzaje obligacji w Polsce

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie, Obligacje

Gazeta z kursami notowań

Z roku na rok coraz bardziej rośnie w Polsce zainteresowanie dłużnymi papierami wartościowymi, które w większości przypadków są bardziej bezpieczne i stabilne, niż akcje….Przy czym należy zaznaczyć, że w przeciwieństwie do akcji, obligacje gwarantują jedynie prawa majątkowe, nie przyznają natomiast takich uprawnień jak współwłasność czy dywidenda.