Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

instrumenty pochodne w artykułach

środa

2

Lipiec 2014

0

komentarze

Obligacje korporacyjne a podział instrumentów pochodnych

Dodany przez , Kategorie: Obligacje korporacyjne

Derywaty, czyli inaczej mówiąc, instrumenty pochodne to instrumenty finansowe oparte na innych instrumentach (bazowych) od których zależy ich wartość. Instrumentami bazowymi są najczęściej instrumenty rynku kapitałowego, czyli akcje bądź też obligacje. Aby to dobrze zrozumieć, instrumenty pochodne zostaną wyjaśnione na przykładzie opcji na akcje. Opcja na akacje pozwala właścicielowi na zakup lub sprzedaż akcji, które […]