Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

obligacje a akcje w artykułach

piątek

24

Październik 2014

0

komentarze

środa

14

Marzec 2018

0

komentarze

piątek

13

Kwiecień 2018

0

komentarze

Skarbowe, korporacyjne, komunalne – rodzaje obligacji w Polsce

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie, Obligacje

Gazeta z kursami notowań

Przy czym należy zaznaczyć, że w przeciwieństwie do akcji, obligacje gwarantują jedynie prawa majątkowe, nie przyznają natomiast takich uprawnień jak współwłasność czy dywidenda… Dlatego warto zapoznać się z krótką charakterystyką obligacji skarbowych, korporacyjnych oraz komunalnych….warto zajrzeć do ,

piątek

21

Listopad 2014

0

komentarze

czwartek

26

Czerwiec 2014

0

komentarze

wtorek

3

Czerwiec 2014

0

komentarze

Publiczne obligacje korporacyjne w Polsce

Dodany przez , Kategorie: Finanse

Początkowo przedmiotem handlu były przede wszystkim weksle i obligacje, akcje na szerszą skalę pojawiły się dopiero w drugiej połowie XIX w…. W 1938 r. na giełdzie w Warszawie było notowanych 130 papierów wartościowych – były to obligacje (państwowe, bankowe i komunalne), listy zastawne oraz akcje….warto zajrzeć do

piątek

12

Grudzień 2014

0

komentarze

Czym jest Catalyst?

Dodany przez , Kategorie: Catalyst

akcje spółek…. Obligacje korporacyjne stanowią swego rodzaju pośrednią metodę inwestowania kapitału – charakteryzującą się bowiem niższym poziomem ryzyka i potencjalną stopą zwrotu niż akcje

środa

2

Lipiec 2014

0

komentarze

Obligacje korporacyjne jako papiery wartościowe

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie

Do obrotu publicznego dopuszczane są akcje, prawa do akcji, obligacje (skarbowe, komunalne i korporacyjne), warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne… Są to przede wszystkim akcje oraz obligacje, ale także weksle, czeki, bony, certyfikaty finansowe oraz inne papiery wartościowe bądź też prawa majątkowe, które powstały w…

środa

30

Kwiecień 2014

0

komentarze

piątek

10

Październik 2014

0

komentarze