Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

obligacje co to jest w artykułach

piątek

17

Kwiecień 2020

0

komentarze

Oprocentowanie obligacji skarbu państwa, w jakich krajach najwyższe, najniższe, od czego zależy?

Dodany przez , Kategorie: Finanse, Obligacje

polskie banknoty

Jak oprocentowane są obligacje skarbowe? Od czego to zależy? Jaką mają rentowność w różnych krajach? Czym są obligacje skarbowe? Obligacje skarbowe to dłużne papiery wartościowe emitowane przez rząd….Od czego zależy oprocentowanie obligacji skarbowych? Oprocentowanie obligacji skarbowych zależy od okresu, na jaki zostały wykupione. Im dłuższy okres do wykupu obligacji, tym wyżej są one oprocentowane. obligacje korporacyjne i skarbowe w

piątek

24

Kwiecień 2015

0

komentarze

Strategie inwestycyjne związane z obligacjami korporacyjnymi

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie, Obligacje korporacyjne

Niemniej jednak na rynku zdarzają się przypadki, gdy emitenci pozyskują zewnętrzne finansowanie na wykup obligacji w krótkim czasie przed terminem zapadalności obligacji….Więcej na temat warunków ofert prywatnych obligacji można przeczytać w serwisie Best Capital pod adresem http://bestcapital.pl/oferta-publiczna-a-oferta-prywatna-obligacji-koporacyjnych/. obligacje korporacyjne i skarbowe w

piątek

12

Wrzesień 2014

0

komentarze

Propozycja nabycia obligacji

Dodany przez , Kategorie: Catalyst, Obligacje korporacyjne

Podstawowym dokumentem przygotowywanym przez emitenta obligacji, w którym zawarte są wszystkie istotne informacje określające warunki emisji obligacji jest Propozycja nabycia (PN)….W przypadku emisji publicznej zapisy na obligacje nie mogą trwać dłużej niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia emisji, natomiast przydział obligacji następuje w ciągu 2 tygodni od dnia zamknięcia subskrypcji. obligacje korporacyjne i skarbowe w