Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

obligacje hipoteczne w artykułach

środa

2

Lipiec 2014

0

komentarze

Obligacje korporacyjne jako papiery wartościowe

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie

Pierwszy z nich to punkt widzenia funkcji prawnych i tu można wyszczególnić papiery reprezentujące wierzytelności pieniężne (wliczamy w to m. in. weksle, czeki, obligacje,… bony skarbowe, listy zastawne oraz listy hipoteczne), papiery dokumentujące uprawnienia do współwłasności majątkowej (czyli przykładowo akcje) oraz papiery wartościowe uprawniające…warto zajrzeć do ,