Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

obligacje korporacyjne co to jest w artykułach

poniedziałek

10

Luty 2020

0

komentarze

Kredyt czy obligacje korporacyjne? Sposoby na pozyskanie kapitału na rozwój firmy

Dodany przez , Kategorie: Obligacje

Pieniądze na biznes

Finansowanie firmy obligacjami Drugą z możliwości jest emisja obligacji korporacyjnych, czyli dłużnych papierów wartościowych przedsiębiorstw…. Czasami obligacje korporacyjne będą jedyną możliwością, ponieważ spółka jest zbyt młoda lub działa w branży, która przez bank nie jest dobrze widziana….warto zajrzeć do ,

wtorek

3

Czerwiec 2014

0

komentarze

piątek

24

Kwiecień 2015

0

komentarze

Strategie inwestycyjne związane z obligacjami korporacyjnymi

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie, Obligacje korporacyjne

Należy przy tym pamiętać, że w przypadku inwestycji w obligacje korporacyjne o kilkuletnim horyzoncie inwestycji, nie należy traktować naszych obligacji jako papierów, o których… Dzięki temu mogą traktować inwestycje w obligacje korporacyjne jako alternatywną formę inwestycji do lokaty bankowej przy jednoczesnym wyższym oprocentowaniu….warto zajrzeć do ,

piątek

24

Październik 2014

0

komentarze

Obligacje zamienne

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie, Obligacje, Obligacje korporacyjne

Poniższy artykuł przybliża szczególny rodzaj obligacji korporacyjnychobligacje zamienne oraz wskazuje ich zalety z perspektywy emitenta oraz inwestora…. Obligacje zamienne są hybrydowym instrumentem finansowym, łączącym w sobie elementy instrumentów dłużnych (obligacji korporacyjnych) oraz opcji (prawo do zamiany długu na…warto zajrzeć do ,

piątek

20

Marzec 2020

0

komentarze

piątek

10

Październik 2014

0

komentarze

piątek

7

Listopad 2014

0

komentarze

piątek

12

Wrzesień 2014

0

komentarze

środa

2

Lipiec 2014

0

komentarze

Obligacje korporacyjne jako papiery wartościowe

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie

Do obrotu publicznego dopuszczane są akcje, prawa do akcji, obligacje (skarbowe, komunalne i korporacyjne), warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne… Obligacje korporacyjne to jeden z ważniejszych rodzajów papierów wartościowych, dlatego też warto byłoby omówić ten temat w szerszym kontekście….

czwartek

26

Czerwiec 2014

0

komentarze

Obligacje korporacyjne a CeTO

Dodany przez , Kategorie: Finanse

Warto przyjrzeć się historii powstawania CeTO, ponieważ daję to pewien obraz tego jak kształtowały się obligacje korporacyjne bardziej niszowych firm…. Drugie z nich dotyczy budowania publicznego rynku obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynku dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej….