Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

obligacje korporacyjne w Polsce w artykułach

piątek

17

Lipiec 2015

0

komentarze

Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce

Dodany przez , Kategorie: Obligacje korporacyjne

obligacje korporacyjne w Polsce

O rynku obligacji korporacyjnych w Polsce możemy mówić już od XIX w. – w 1817 roku uruchomiono pierwszą giełdę papierów wartościowych. Początkowo notowane były w większości obligacje i weksle. Aż do 1989 roku rynek obligacji oraz innych papierów wartościowych bardzo słabo się rozwijał, co było oczywiste ze względu na okres panowania zaborców, wojny oraz okupację […]

wtorek

3

Czerwiec 2014

0

komentarze

Publiczne obligacje korporacyjne w Polsce

Dodany przez , Kategorie: Finanse

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw, w których emitent oświadcza, że jest dłużnikiem obligatariusza (prościej mówiąc inwestora) i zobowiązuje się do spłaty świadczeń wobec niego na określonych warunkach i w określonym czasie. Obligacje mogą być emitowane w ofercie publicznej i prywatnej i ten pierwsze sposób będzie pokrótce przedstawiony. Ale zanim to nastąpi, warto byłoby […]