Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

obligacje krajowe w artykułach

wtorek

3

Czerwiec 2014

0

komentarze

Obligacje korporacyjne a Krajowy Depozyt

Dodany przez , Kategorie: Finanse

Przedsiębiorstwo, które chciałoby zacząć emitować obligacje korporacyjne musi pamiętać o tym, aby zadbać o rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych…. Aby móc zarejestrować emisję w KDPW przedsiębiorstwo musi złożyć wniosek uzupełniony o wymagane załączniki (są tą między innymi list księgowy obligacji)….warto zajrzeć do ,

piątek

8

Maj 2015

0

komentarze

wtorek

3

Czerwiec 2014

0

komentarze

Inwestowanie w obligacje korporacyjne w praktyce

Dodany przez , Kategorie: Obligacje korporacyjne

Odsetki są obliczane proporcjonalnie do czasu w którym inwestor był ich właścicielem – doprecyzowując, do czasu rozliczenia danej transakcji sprzedaży w Krajowym Depozycie… Natomiast cena rozliczeniowa obligacji to iloczyn kursu obligacji i wartości nominalnej powiększonej o wartość odsetek, które obowiązywały na dzień przeprowadzenia rozliczenia…warto zajrzeć do ,

piątek

20

Marzec 2020

0

komentarze