Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

obligacje odsetki w artykułach

wtorek

3

Czerwiec 2014

0

komentarze

Inwestowanie w obligacje korporacyjne w praktyce

Dodany przez , Kategorie: Obligacje korporacyjne

Natomiast cena rozliczeniowa obligacji to iloczyn kursu obligacji i wartości nominalnej powiększonej o wartość odsetek, które obowiązywały na dzień przeprowadzenia rozliczenia… Na koniec należałoby zaznaczyć, że podatkowi podlega zarówno dochód wynikający z różnyc między ceną kupna a sprzedaży obligacji, jak i z odsetek czy dyskonta….warto zajrzeć do ,

piątek

17

Kwiecień 2015

0

komentarze

piątek

10

Październik 2014

0

komentarze

Oprocentowanie obligacji korporacyjnych

Dodany przez , Kategorie: Catalyst, Inwestowanie, Obligacje korporacyjne

Zabezpieczenie obligacji nie daje pewności odzyskania kapitału w momencie braku wypłaty odsetek lub niechęci wykupienia przez Emitenta obligacji zgodnie z terminem zapadalności… Obligacje firm, jako dłużne papiery wartościowe pozwalają zarabiać przede wszystkim na odsetkach, ale także poprzez ich sprzedaż z zyskiem na podstawie aktualnej wyceny rynku…warto zajrzeć do ,

piątek

21

Listopad 2014

0

komentarze

środa

24

Wrzesień 2014

0

komentarze

piątek

28

Listopad 2014

0

komentarze

czwartek

30

Kwiecień 2015

0

komentarze

wtorek

3

Czerwiec 2014

0

komentarze

Obligacje korporacyjne a Krajowy Depozyt

Dodany przez , Kategorie: Finanse

Jest to pożyczka jaką inwestor udziela emitentowi w zamian za z góry określone świadczenia – w tym przypadku są to odsetki pieniężne…. Dana kwota jest rozliczana na podstawie liczby posiadanych przez inwestorów obligacji w dniu ustalania praw do odsetek….

czwartek

26

Czerwiec 2014

0

komentarze

piątek

24

Kwiecień 2015

0

komentarze