Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

obligacje skarbowe w artykułach

piątek

13

Kwiecień 2018

0

komentarze

Skarbowe, korporacyjne, komunalne – rodzaje obligacji w Polsce

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie, Obligacje

Gazeta z kursami notowań

Obligacje skarbowe Obligacje skarbowe to papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, a dokładniej przez Ministra Rozwoju i Finansów…. Rodzaje obligacji na rynku Obligacje skarbowe Obligacje korporacyjne Obligacje komunalne Rodzaje obligacji na rynku Obligacje to dłużne papiery wartościowe emitowane…warto zajrzeć do ,

środa

24

Wrzesień 2014

0

komentarze

Jak wybrać fundusz obligacji korporacyjnych?

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie, Obligacje korporacyjne

Z powyższych wyników wynika, że wybierając właściwy fundusz obligacji firm możemy zarobić znacznie więcej niż z funduszu obligacji skarbowych…. Z przeprowadzonej przez nas analizy wynika, że fundusze obligacji korporacyjnych w porównaniu do funduszy obligacji skarbowych i uniwersalnych nie są zdecydowanie lepiej zarabiającymi…warto zajrzeć do ,

piątek

17

Październik 2014

0

komentarze

piątek

28

Listopad 2014

0

komentarze

Rynek Catalyst funkcjonuje już 5 lat – czas na podsumowanie

Dodany przez , Kategorie: Catalyst

poszczególnych instrumentach wykazuje, że największe obroty na rynku generują nie obligacje skarbowe, ale obligacje korporacyjne…. Taki stan rzeczy jest spowodowany zakończeniem notowań części serii obligacji skarbowych, warto jednocześnie zaznaczyć, że wartości notowanych obligacji korporacyjnych stale…warto zajrzeć do ,

środa

2

Lipiec 2014

0

komentarze

Obligacje korporacyjne jako papiery wartościowe

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie

Do obrotu publicznego dopuszczane są akcje, prawa do akcji, obligacje (skarbowe, komunalne i korporacyjne), warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne… bony skarbowe, listy zastawne oraz listy hipoteczne), papiery dokumentujące uprawnienia do współwłasności majątkowej (czyli przykładowo akcje) oraz papiery wartościowe uprawniające…warto zajrzeć do ,

piątek

5

Grudzień 2014

0

komentarze

piątek

31

Październik 2014

0

komentarze

piątek

12

Grudzień 2014

0

komentarze

Czym jest Catalyst?

Dodany przez , Kategorie: Catalyst

, jednocześnie oferując wyższe oprocentowanie od obligacji skarbowych, będąc przy tym bardziej od nich ryzykowne…. Inwestorzy zyskali nową formę potencjalnych inwestycji – dotychczas najdogodniejszymi formami inwestowania były mało zyskowne obligacje skarbowe lub obarczone wysokim ryzykiem…

czwartek

26

Czerwiec 2014

0

komentarze

środa

26

Luty 2020

0

komentarze