Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

obligacje zerokuponowe odsetki w artykułach

wtorek

5

Czerwiec 2018

0

komentarze

Czas trwania obligacji – jakie oprocentowanie, termin zapadalności?

Dodany przez , Kategorie: Obligacje, Obligacje korporacyjne

Inwestowanie na giełdzie

Dłużne papiery wartościowe mogą mieć kupon miesięczny, kwartalny, półroczny lub roczny, co oznacza, że w takich odstępach czasu będą wypłacane odsetki…. Natomiast obligacje zerokuponowe nie posiadają określonego oprocentowania, a inwestor zarabia na różnicy pomiędzy ceną emisyjną, a nominalną….warto zajrzeć do ,