Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

Obligacje w artykułach

środa

2

Lipiec 2014

0

komentarze

Obligacje korporacyjne jako papiery wartościowe

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie

Papiery wartościowe to wszystkie te instrumenty finansowe (czyli formy zobowiązania finansowego jedno podmiotu względem drugiego), które nie mają formy pieniężnej. Są to przede wszystkim akcje oraz obligacje, ale także weksle, czeki, bony, certyfikaty finansowe oraz inne papiery wartościowe bądź też prawa majątkowe, które powstały w drodze emisji i stwierdzają uprawnienia do nabycia lub objęcia papierów […]

środa

2

Lipiec 2014

0

komentarze

Obligacje korporacyjne a podział instrumentów pochodnych

Dodany przez , Kategorie: Obligacje korporacyjne

Derywaty, czyli inaczej mówiąc, instrumenty pochodne to instrumenty finansowe oparte na innych instrumentach (bazowych) od których zależy ich wartość. Instrumentami bazowymi są najczęściej instrumenty rynku kapitałowego, czyli akcje bądź też obligacje. Aby to dobrze zrozumieć, instrumenty pochodne zostaną wyjaśnione na przykładzie opcji na akcje. Opcja na akacje pozwala właścicielowi na zakup lub sprzedaż akcji, które […]

czwartek

26

Czerwiec 2014

0

komentarze

Obligacje korporacyjne a CeTO

Dodany przez , Kategorie: Finanse

Jednym z rodzajów rynku regulowanego jest rynek pozagiełdowy. Rynek pozagiełdowy (z ang. OTC, czyli over the counter) to miejsce obrotu papierami wartościowymi poza giełdą papierów wartościowych – dzieję się tak dlatego, że nie wszystkie spółki spełniają dość szczegółowe i rygorystyczne wymagania giełdy. W Polsce rynek pozagiełdowy jest prowadzony przez spółkę akcyjną BondSpot S.A., która powstała […]