Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

obligatariusz w artykułach

piątek

24

Październik 2014

0

komentarze

Obligacje zamienne

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie, Obligacje, Obligacje korporacyjne

Ponadto zakładając, że obligatariusze skorzystają z prawa zamiany – zwrot długu zaciągniętego przez przedsiębiorstwo wobec obligatariuszy przestaje być wymagany,… kapitału zakładowego, a jaką część kapitału będzie musiał zwrócić obligatariuszom….

piątek

8

Maj 2015

0

komentarze

środa

14

Marzec 2018

0

komentarze

Akcje czy obligacje? W co inwestować?

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie, Obligacje

Giełda Papierów Wartościowych

W momencie wykupu papierów dłużnych przez emitenta, obligatariuszowi nie przysługują już żadne prawa…. Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe, w których emitent oświadcza, że jest dłużnikiem obligatariusza (inwestora, który zdecyduje się ulokować kapitał…

piątek

17

Kwiecień 2015

0

komentarze

wtorek

3

Czerwiec 2014

0

komentarze

piątek

13

Kwiecień 2018

0

komentarze

piątek

27

Wrzesień 2019

0

komentarze

piątek

10

Październik 2014

0

komentarze

wtorek

3

Czerwiec 2014

0

komentarze

Obligacje korporacyjne a Krajowy Depozyt

Dodany przez , Kategorie: Finanse

W obligacji emitent oświadcza, że ma dług w stosunku do obligatariusza (inwestora, który zdecydowała się na zakup papierów dłużnych)…. We wcześniej ustalonym terminie emitent ma za zadanie przekazać do Krajowego Depozytu kwotę, która należy się obligatariuszom z tytułu odsetek lub wykupu….

piątek

17

Październik 2014

0

komentarze

Obligacje skarbowe

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie, Obligacje

Inwestycja w obligacje korporacyjne jest lepsza od tradycyjnych metod inwestowania

Obligacje to dłużne papiery, których posiadanie świadczy niejako o udzieleniu przez obligatariusza pożyczki emitentowi…. Państwo stając się dłużnikiem zobowiązuje się wobec obligatariusza do terminowego wypłacania odsetek z tytułu obligacji, a także do wykupu papierów w terminie ich…