Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

oferta publiczna w artykułach

piątek

17

Lipiec 2015

0

komentarze

Jak kupić obligacje korporacyjne?

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie

jak kupować obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe emitowane w serii – są to dokumenty (obecnie mające najczęściej postać zapisu elektronicznego, wcześniej w formie papierowej) w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (właściciela obligacji, czyli inwestora który je zakupił) i zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń. Emitentem obligacji korporacyjnych mogą być spółki akcyjne, komandytowo-akcyjne oraz spółki […]

wtorek

3

Czerwiec 2014

0

komentarze

Publiczne obligacje korporacyjne w Polsce

Dodany przez , Kategorie: Finanse

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw, w których emitent oświadcza, że jest dłużnikiem obligatariusza (prościej mówiąc inwestora) i zobowiązuje się do spłaty świadczeń wobec niego na określonych warunkach i w określonym czasie. Obligacje mogą być emitowane w ofercie publicznej i prywatnej i ten pierwsze sposób będzie pokrótce przedstawiony. Ale zanim to nastąpi, warto byłoby […]