Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

papiery wartościowe w artykułach

środa

2

Lipiec 2014

0

komentarze

Obligacje korporacyjne jako papiery wartościowe

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie

Papiery wartościowe to wszystkie te instrumenty finansowe (czyli formy zobowiązania finansowego jedno podmiotu względem drugiego), które nie mają formy pieniężnej. Są to przede wszystkim akcje oraz obligacje, ale także weksle, czeki, bony, certyfikaty finansowe oraz inne papiery wartościowe bądź też prawa majątkowe, które powstały w drodze emisji i stwierdzają uprawnienia do nabycia lub objęcia papierów […]