Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

rynek publiczny w artykułach

piątek

24

Kwiecień 2015

0

komentarze

Strategie inwestycyjne związane z obligacjami korporacyjnymi

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie, Obligacje korporacyjne

W poniższym tekście przedstawimy cztery główne nurty inwestycyjne, jakie można zaobserwować na rynku obligacji Catalyst. W dużym uproszczeniu strategie inwestycyjne można podzielić na względnie bezpieczne, z umiarkowanym poziomem ryzyka oraz takie, z którymi związane jest bardzo wysokie ryzyko. Pierwszą i zarazem najczęściej stosowaną przez inwestorów na Catalyst strategią jest tzw. „kup i trzymaj”. Ponieważ często […]

piątek

21

Listopad 2014

0

komentarze

Emisja obligacji – dla kogo?

Dodany przez , Kategorie: Catalyst, Finanse, Obligacje

Przedsiębiorstwa które zgłaszają zapotrzebowanie na kapitał zasadniczo mogą pozyskać go na dwa sposoby – z funduszy własnych lub funduszy obcych. Ponieważ finansowanie kapitałem własnym jest zdecydowanie droższe niż zadłużenie się na rynku, w związku z tym spółki chętniej korzystają z kapitałów obcych – najczęściej w postaci kredytów lub emisji obligacji. Finansowanie kapitałem obcym bardziej się […]

wtorek

3

Czerwiec 2014

0

komentarze

Publiczne obligacje korporacyjne w Polsce

Dodany przez , Kategorie: Finanse

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw, w których emitent oświadcza, że jest dłużnikiem obligatariusza (prościej mówiąc inwestora) i zobowiązuje się do spłaty świadczeń wobec niego na określonych warunkach i w określonym czasie. Obligacje mogą być emitowane w ofercie publicznej i prywatnej i ten pierwsze sposób będzie pokrótce przedstawiony. Ale zanim to nastąpi, warto byłoby […]