Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

tabela ofert w artykułach

czwartek

26

czerwiec 2014

0

komentarze

Obligacje korporacyjne a CeTO

Dodany przez , Kategorie: Finanse

Jak zostało to zasygnalizowane wcześniej, dziś już nie mamy do czynienia z Centralną Tabelą Ofert, a z spółką akcyjną BondSpot, która powstała na bazie tej instytucji….Pełna nazwa tej instytucji brzmi Centralna Tabela Ofert Spółka Akcyjna, czyli CeTO S.A. i był to podstawowy podmiot, który prowadził i nadzorował obrót papierami wartościowymi na rynku pozagiełdowym. obligacje korporacyjne i skarbowe w