Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

termin wykupu obligacji w artykułach

wtorek

5

czerwiec 2018

1

komentarze

Czas trwania obligacji – jakie oprocentowanie, termin zapadalności?

Dodany przez , Kategorie: Obligacje, Obligacje korporacyjne

Inwestowanie na giełdzie

Czas trwania obligacji Oprocentowanie obligacji korporacyjnych Termin zapadalności/wykupu obligacji Czas trwania obligacji Czas trwania obligacji jest jednym z czynników, za pomocą którego określane jest ryzyko inwestycji….Termin zapadalności/wykupu obligacji Ostatnim pojęciem, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę, jest termin zapadalności, nazywany również terminem wykupu. obligacje korporacyjne i skarbowe w , ,

piątek

24

kwiecień 2015

1

komentarze

Strategie inwestycyjne związane z obligacjami korporacyjnymi

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie, Obligacje korporacyjne

Niemniej jednak na rynku zdarzają się przypadki, gdy emitenci pozyskują zewnętrzne finansowanie na wykup obligacji w krótkim czasie przed terminem zapadalności obligacji….W niniejszej strategii inwestor decyduje się na nabycie z rynku papierów wycenianych znacznie poniżej ich wartości nominalnej, z krótkim terminem do wykupu. obligacje korporacyjne i skarbowe w , ,