Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

wartość nominalna w artykułach

wtorek

3

Czerwiec 2014

0

komentarze

Inwestowanie w obligacje korporacyjne w praktyce

Dodany przez , Kategorie: Obligacje korporacyjne

Może zdarzyć się tak, że wartość nominalne będzie podlegać indeksacji – wtedy do obliczenia ceny rozliczeniowej wykorzystywana jest zindeksowana wartość nominalna… Kolejną ważna sprawą jest to, że w zleceniu kupna nie podaję się cenę lecz procent wartości nominalnej….

piątek

24

Kwiecień 2015

0

komentarze

środa

14

Marzec 2018

0

komentarze

piątek

12

Wrzesień 2014

0

komentarze

Propozycja nabycia obligacji

Dodany przez , Kategorie: Catalyst, Obligacje korporacyjne

nominalną oraz cenę emisyjną obligacji lub sposób jej ustalenia; warunki wykupu; warunki wypłaty oprocentowania; wysokości i formy ewentualnego zabezpieczenia… emisji, a także dane pozwalające na ocenę sytuacji finansowej emitenta, w tym w szczególności: cele emisji, jeżeli zostały określone; wielkość emisji; wartość

piątek

13

Kwiecień 2018

0

komentarze

Skarbowe, korporacyjne, komunalne – rodzaje obligacji w Polsce

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie, Obligacje

Gazeta z kursami notowań

Obligacje dzieli się ze względu na okres do wykupu (krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe oraz obligacje wieczyste), wartość nominalną (kuponowe i zerokuponowe… ), wartość sprzedaży (sprzedawane po cenie nominalnej, z dyskontem lub z premią), a także ze względu na poziom ryzyka inwestycyjnego, który określany jest na podstawie…

czwartek

26

Czerwiec 2014

0

komentarze

wtorek

3

Czerwiec 2014

0

komentarze

Obligacje korporacyjne a rozwój Catalyst

Dodany przez , Kategorie: Catalyst

nominalna czy wielkość oprocentowania)…. emitenta, w którym zobowiązuję się do spłaty swojego wierzyciela (obligatariusza, czy mówić prościej inwestora) na z góry określonych zasadach (termin wykupu, wartość

piątek

21

Listopad 2014

0

komentarze

wtorek

10

Kwiecień 2018

0

komentarze