Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

wcześniej w artykułach

czwartek

26

czerwiec 2014

0

komentarze

Obligacje korporacyjne a CeTO

Dodany przez , Kategorie: Finanse

Jak zostało to zasygnalizowane wcześniej, dziś już nie mamy do czynienia z Centralną Tabelą Ofert, a z spółką akcyjną BondSpot, która powstała na bazie tej instytucji….Jak wspomniane zostało wcześniej, CeTO spełnia dwa główne zadanie. Drugie z nich dotyczy budowania publicznego rynku obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynku dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

piątek

17

lipiec 2015

0

komentarze

Jak kupić obligacje korporacyjne?

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie

jak kupować obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe emitowane w serii – są to dokumenty (obecnie mające najczęściej postać zapisu elektronicznego, wcześniej w formie papierowej) w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (właściciela obligacji

wtorek

2

styczeń 2018

2

komentarze