Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

wyemitowane obligacje w artykułach

piątek

24

Październik 2014

0

komentarze

piątek

27

Wrzesień 2019

0

komentarze

piątek

21

Listopad 2014

0

komentarze

wtorek

3

Czerwiec 2014

0

komentarze

środa

2

Lipiec 2014

0

komentarze

Obligacje korporacyjne jako papiery wartościowe

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie

Wszystkie muszą być wyemitowane na podstawie odpowiednich przepisów prawa polskiego lub obcego oraz powinny posiadać zgodę Komisji Papierów Wartościowych i Giełd…. Do obrotu publicznego dopuszczane są akcje, prawa do akcji, obligacje (skarbowe, komunalne i korporacyjne), warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne…