Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

wykup obligacji w artykułach

piątek

24

Październik 2014

0

komentarze

piątek

24

Kwiecień 2015

0

komentarze

Strategie inwestycyjne związane z obligacjami korporacyjnymi

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie, Obligacje korporacyjne

Niemniej jednak na rynku zdarzają się przypadki, gdy emitenci pozyskują zewnętrzne finansowanie na wykup obligacji w krótkim czasie przed terminem zapadalności obligacji… W niniejszej strategii inwestor decyduje się na nabycie z rynku papierów wycenianych znacznie poniżej ich wartości nominalnej, z krótkim terminem do wykupu….warto zajrzeć ,

piątek

12

Wrzesień 2014

0

komentarze

Propozycja nabycia obligacji

Dodany przez , Kategorie: Catalyst, Obligacje korporacyjne

obligacji proponowanych do nabycia; dane umożliwiające potencjalnym inwestorom orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji… zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu…warto zajrzeć ,

wtorek

5

Czerwiec 2018

0

komentarze

Czas trwania obligacji – jakie oprocentowanie, termin zapadalności?

Dodany przez , Kategorie: Obligacje, Obligacje korporacyjne

Inwestowanie na giełdzie

Czas trwania obligacji Oprocentowanie obligacji korporacyjnych Termin zapadalności/wykupu obligacji Czas trwania obligacji Czas trwania obligacji jest… Jest to średni ważony okres oczekiwania na wpływ środków pieniężnych, co nazywa się również średnim terminem wykupu obligacji….warto zajrzeć ,

piątek

21

Listopad 2014

0

komentarze

Emisja obligacji – dla kogo?

Dodany przez , Kategorie: Catalyst, Finanse, Obligacje

Ułatwia to finansowanie konkretnych projektów przy pomocy emisji obligacji; ustalenie warunków emisji leży po stronie Emitenta – decyduje o terminie wykupu obligacji… się bardziej rozpoznawalna, oczywiście w sytuacji problemów ze spłatą odsetek lub wykupu obligacji ta sytuacja może obrócić się przeciwko Emitentowi Kredyt bankowy…warto zajrzeć ,

piątek

17

Lipiec 2015

0

komentarze

piątek

17

Październik 2014

0

komentarze

Obligacje skarbowe

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie, Obligacje

Inwestycja w obligacje korporacyjne jest lepsza od tradycyjnych metod inwestowania

W takim wypadku inwestor musi zapłacić za przedterminowy wykup obligacji – w przypadku 10-letnich koszt wynosi 2,00 zł za każdą obligację, w pozostałych przypadkach… Państwo stając się dłużnikiem zobowiązuje się wobec obligatariusza do terminowego wypłacania odsetek z tytułu obligacji, a także do wykupu papierów w terminie ich…

środa

14

Marzec 2018

0

komentarze

piątek

28

Listopad 2014

0

komentarze

piątek

10

Październik 2014

0

komentarze