Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

zerokuponowe w artykułach

wtorek

5

czerwiec 2018

1

komentarze

Czas trwania obligacji – jakie oprocentowanie, termin zapadalności?

Dodany przez , Kategorie: Obligacje, Obligacje korporacyjne

Inwestowanie na giełdzie

Natomiast obligacje zerokuponowe nie posiadają określonego oprocentowania, a inwestor zarabia na różnicy pomiędzy ceną emisyjną, a nominalną. Od czego zależy rentowność obligacji?…Trzeba też wiedzieć, że istnieją obligacje kuponowe oraz zerokuponowe. Dłużne papiery wartościowe mogą mieć kupon miesięczny, kwartalny, półroczny lub roczny, co oznacza, że w takich odstępach czasu będą wypłacane odsetki.