Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

piątek

7

listopad 2014

0

komentarze

Wady inwestowania w fundusze obligacji korporacyjnych

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie, Obligacje korporacyjne

W drugiej części artykułu o inwestowaniu za pośrednictwem funduszy obligacji korporacyjnych skupimy się na niedogodnościach związanych z taką formą inwestycji.

W pierwszej części artykułu jako jedna z zalet i przewaga funduszy wymieniliśmy wyspecjalizowaną, doświadczoną kadrę, która w profesjonalny i w miarę bezpieczny sposób będzie zarządzać naszym kapitałem. Dzięki odpowiednim osobom fundusz nabiera wartości i może osiągać wyniki lepsze od konkurencji, jednak trzeba pamiętać, że specjaliści nie pracują za darmo i w przypadku kiedy decydujemy się na wybór funduszu osiągającego dobre wyniki, musimy liczyć się z wyższym kosztem zarządzania kapitałem. Pierwszą swego rodzaju wadę funduszu stanowią opłaty i prowizje z tytułu zarządzania, które fundusz pobiera od inwestorów i które jednocześnie zmniejszają rentowność inwestycji. Określenie „wada” w tym przypadku nie jest do końca odpowiednią formą, ponieważ za pracę należy się odpowiednie wynagrodzenie. Oczywiście w przypadku kiedy fundusz osiąga zadowalający nas wynik zapłata wynagrodzenia funduszu przychodzi inwestorom łatwiej, niż w przypadku kiedy okazuje się, że profesjonaliści obracali naszym kapitałem na tyle nieumiejętnie, że nie zarobiliśmy nic lub co gorsza – straciliśmy. Niestety, opłaty pobierane przez fundusz najczęściej są ustalane z góry i nie podlegają negocjacjom niezależnie od wyników. Dlatego warto przyjrzeć się historycznym wynikom funduszu, zorientować się który z nich nie powinien nas zawieść i nawet jeżeli opłaty będą wyższe niż u konkurencji – może okazać się, że wyższa prowizja przyniesie nam zysk z inwestycji, podczas gdy niższe koszty zarządzania ostatecznie nie pozwolą nam zaoszczędzić.

zobacz także:  Inwestowanie w obligacje korporacyjne w praktyce

Jako drugą wadę funduszy wymienić należy właśnie fakt, że nie gwarantują one bezpieczeństwa inwestycji. Ryzyko ponoszone przez inwestora jest mniejsze, ale nadal występuje pomimo opłat za zarządzanie. Inwestorzy na bieżąco śledzący wyniki swojego funduszu nie powinni reagować nazbyt impulsywnie. Spadki wartości jednostek uczestnictwa na poziomie 5 do 10% nie muszą świadczyć o tym, że ostatecznie nie zarobimy, jednak w przypadku kiedy w długim okresie występują spadki dochodzące do 40-50% warto przemyśleć możliwość sprzedaży swoich jednostek. W ten sposób  doszliśmy do kolejnej wady inwestycji w fundusze – są to inwestycje angażujące – oczywiście w mniejszym stopniu niż np. inwestycje w akcje, ale mimo wszystko warto trzymać rękę na pulsie.

zobacz także:  Badanie sytuacji finansowej emitenta – wskaźnik zadłużenia ogólnego

Ponadto warto zwrócić uwagę, że decydując się na inwestycję w jednostki danego funduszu inwestor traci wszelkie inne możliwości dokonywania wyboru określonego emitenta czy kwoty jaką chciałby w dane papiery zainwestować. Jedynym narzędziem dokonania wyboru przez inwestora pozostaje wycofanie środków z funduszu. Ostatnią kwestią, która stanowi negatywną stronę inwestycji w fundusz inwestycyjny jest fakt, że ze względu na możliwość wycofania inwestorów z inwestycji fundusze nie inwestują całości kapitału, którą dysponują. Część kapitału pozostaje do dyspozycji funduszu jako wolne środki, a to oznacza, że środki te nie pracują na zysk inwestorów, ale zwiększają płynność funduszu.

zobacz także:  Obligacje korporacyjne a koszty emisji

Podsumowując, fundusze inwestycyjne stanowią alternatywę dla niedoświadczonych inwestorów obawiających sie samodzielnego inwestowania. Posiadają swoje zalety ale tylko pod warunkiem, że inwestor dokona odpowiedniego wyboru funduszu, ponieważ nie gwarantują, że inwestor nie straci wpłaconych środków. Wyjściem z sytuacji może być nawiązanie współpracy z firmą doradczą, która może wesprzeć inwestora w selekcji spółek wartych lokowania środków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *