Super Obligacje

blog obligacji korporacyjnych i skarbowych

piątek

31

październik 2014

0

komentarze

Zalety inwestowania w fundusze obligacji korporacyjnych

Dodany przez , Kategorie: Inwestowanie

Biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację rynkową, przede wszystkim rekordowo niski poziom stóp procentowych, doprowadził do znacznego obniżenia zainteresowania inwestorów  głównymi instrumentami dłużnymi – obligacjami skarbowymi. W konsekwencji fundusze obligacji skarbowych i uniwersalnych notowały ujemne salda wpłat i umorzeń, a jednocześnie na rynku dało się zauważyć wzrost zainteresowania funduszami papierów dłużnych o wyższym poziomie ryzyka – funduszami obligacji korporacyjnych. W dalszej części artykułu przedstawimy zalety inwestycji w obligacje korporacyjne za pośrednictwem funduszy.

Przede wszystkim inwestorzy indywidualni nie mają tak dużej siły nabywczej, jaką dysponują fundusze inwestycyjne. W związku z tym jedną z istotniejszych przewag funduszu jest szerszy zakres inwestycji, do których są one dopuszczane. Na polskim rynku obligacji korporacyjnych najczęstsza formą przeprowadzenia emisji są oferty prywatne. Tego typu oferty mogą być skierowane wyłącznie do 149 oznaczonych podmiotów, w związku z tym często emitenci decydują się skierować je w pierwszej kolejności do inwestorów instytucjonalnych takich jak fundusze obligacji, ponieważ dzięki temu mają szansę na sprzedaż i przydzielenie całej emisji w krótkim czasie. Oprócz tego, występują emisje publiczne, które co prawda mogą być skierowane do nieoznaczonej ilości podmiotów, ale minimalna wartość zapisu znacząco przewyższa przeciętne możliwości inwestorów indywidualnych. Inwestując w jednostki uczestnictwa funduszu inwestorzy mają zatem (przynajmniej pośrednio) dostęp do większej liczby emisji, a co za tym idzie lepszej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

zobacz także:  Obligacje korporacyjne a Krajowy Depozyt

Drugą zaletą jaką warto wymienić w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych są zagadnienia dotyczące podatków. Fundusze mogą osiągać dużo wyższą rentowność z obligacji nabywanych na rynku wtórnym w okresie przed wypłatą odsetek. Dzieje się tak dlatego, że na rynku wtórnym ceny obligacji zawsze znacząco spadają w okresie kiedy zbliża się termin wypłaty odsetek – więcej o przyczynach takiego stanu rzeczy można przeczytać tutaj. Ponieważ fundusz nie płaci podatku dochodowego od otrzymanych odsetek, jest w stanie uzyskać znacznie wyższą rentowność z takich transakcji. Podatek jest płacony dopiero przez uczestników funduszu.

zobacz także:  Wady inwestowania w fundusze obligacji korporacyjnych

Kolejną mocną stroną funduszy obligacji korporacyjnych jest dostęp do inwestycji w obligacje na rynkach zagranicznych, które charakteryzują się wyższą rentownością i lepszą płynnością obligacji przedsiębiorstw. Dodatkowo w inwestycję z pośrednictwem funduszu może zdecydować się każdy dlatego, że minimalna kwota inwestycji jest niska. Ostatnią, jednak równie ważną przewagą funduszy jest kadra, umożliwiająca dokonanie profesjonalnej oceny wiarygodności emitentów. Przed dokonaniem zakupu jednostek uczestnictwa w funduszu warto zasięgnąć informacji na temat osób, które mają w przyszłości zarządzać naszym kapitałem.

zobacz także:  Badanie sytuacji finansowej emitenta – wskaźnik zadłużenia ogólnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *